nieuws

06 feb 2009, 16:04

Academie Minerva in oude Natuurmuseum Praediniussingel

Het college van B&W heeft het voornemen om het gebouw Praediniussingel 59/59a te gunnen aan de Hanzehogeschool Groningen. De hogeschool heeft een plan ingediend waarbij delen van Academie Minerva gehuisvest worden in het gebouw van het oude Groninger Museum. Met haar plan realiseert de Hanzehogeschool Groningen een kunstendriehoek met de Academie voor Bouwkunst aan de Zuiderkuipen, Academie Minerva aan het Gedempte Zuiderdiep en het gebouw aan de Praediniussingel. De Hanzehogeschool is van plan om het gebouw in zijn oude luister te herstellen. Daarnaast blijft het gebouw publiek toegankelijk met ruime expositieruimten. Het oude Groninger Museum blijft dus een functie voor de kunsten vervullen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het gebouw zijn naast expositieruimten ook ateliers, een meetingpoint voor kunstenaars,
fotografie studio’s, multimedia lokalen en kantoren gepland. In de presentatie van de plannen
heeft de Hanzehogeschool Groningen aangegeven op de plaats van een in 1950 aangebouwd nevengebouw, nieuwbouw te willen plegen. Deze nieuwbouw komt bovenop het huidige nevengebouw dat dienst heeft gedaan als depot. In dit nieuwe gebouw vinden de
masteropleidingen van Academie Minerva (zoals Schilderkunst) een nieuw onderkomen, maar er is ook een horecabestemming gepland.


In het najaar van 2008 nodigde de gemeente Groningen belangstellenden uit om het oude
‘Groninger Museum van Stad en Lande’ en het latere Natuurmuseum aan te kopen. Nadat een tiental geïnteresseerden zich bekend hadden gemaakt, leverde de openbare inschrijving vijf gegadigden op die een plan hebben ingeleverd. De selectieprocedure tot gunning brengt met zich mee dat er geen mededelingen worden gedaan over de vier inschrijvers aan wie het gebouw niet is gegund.

Met haar plan scoorde de hogeschool het beste op de onderdelen publieksgerichtheid, bijdrage aan de museumroute en samenhang met de architectonische waarde van het gebouw. Ook op de bijdrage aan de stad Groningen, ondernemingsprofiel en financiële haalbaarheid scoorde de Hanzehogeschool Groningen beter als de mededingers. Met het plan houdt het pand een publieke functie, keert de kunst terug aan de Praediniussingel 59/59a en krijgt het kunstenkwartier in dit deel van de binnenstad nog meer vorm.