nieuws

04 sep 2000, 00:12

Abva Kabo laat onderzoek instellen naar Zorgverlening Winschoten

De Abva Kabo heeft gevraagd om een onderzoek naar de werksituatie bij een zorggroep Oosterlengte in Winschoten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vanaf begin dit jaar ontving ABVAKABO FNV in Groningen regelmatig klachten over de werksituatie bij Oosterlengte te Winschoten. Het verzoek van de bond tot een onafhankelijk onderzoek werd ingewilligd. Het onderzoek zal voor 1 november zijn afgerond. Regiobestuurder Jan Vos vraagt de medewerkers van Oosterlengte volledig mee te werken aan het onderzoek.
In de afgelopen periode heeft de ABVAKABO FNV veel aandacht moeten besteden aan de Zorggroep Oosterlengte te Winschoten. Oosterlengte, zorgketen voor Oost-Groningen omvat de Thuiszorg, het verpleeghuis Old Wolde en de verzorgingshuizen De Renselheerdt en De Schutse. Vanaf begin van dit jaar bereiken de bond regelmatig brieven en telefoontjes van leden werkzaam bij Oosterlengte over problemen die zij ervaren in hun werksituatie.
Op 12 juli jl. werd de directie en Raad van Commissarissen over een aantal problemen ge├»nformeerd. En verzocht een onafhankelijk extern onderzoek te laten verrichten teneinde precieze aard en omvang van de problemen te analyseren en aanbevelingen te doen ter verbetering. De Raad van Commissarissen heeft positief gereageerd op het verzoek van ABVAKABO FNV. In overleg met de directie en de ondernemingsraad is gekozen voor het Organisatieadviesbureau Marsman, Van Dorsten en Partners, gevestigd te Groningen. Binnenkort zal begonnen worden met een algemeen ori├źnterend onderzoek. De bedoeling is dat het onderzoek voor 1 november zal zijn afgerond.