nieuws

12 dec 2000, 00:12

Aardappelzetmeelconcern Avebe maakt ‘te magere winst’

Het zetmeelconcern AVEBE in Veendam heeft het boekjaar 1999/2000 een winst gehaald van ruim acht miljoen gulden. Dat resultaat is overeenkomstig de verwachtingen, maar volgens bestuur en directie is dat – ondanks moeilijke omstandigheden in de eerste helft van het boekjaar en ondanks de negatieve gevolgen van valutatransacties -duidelijk te mager.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De bruto-omzet steeg, uitgedrukt in euro’s, van 728,4 miljoen naar 778 miljoen euro. Het netto-resultaat nam af van 8,9 miljoen euro naar 3,7 miljoen euro. In een toelichting op het jaarverslag meldt de directie dat het boekjaar zich kenmerkte door marktomstandigheden die sterk verschilden. De ontwikkelingen in de eerste helft van het financiële jaar waren nog zorgwekkend, doordat de prijs voor zetmeel duidelijk achter bleef bij de verwachtingen. In de tweede helft van het boekjaar trad herstel op, waarbij zowel prijzen als afzet stegen. Bij Avebe trad afgelopen jaar een nieuwe directie aan omdat de vorige directie volgens het bestuur niet slagvaardig had geopereerd met valutatransacties waardoor het bedrijf miljoenen misliep.