nieuws

18 jul 2013, 10:10

Aantal WW-uitkeringen in Groningen daalt, maar blijft hoog

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen is gedaald ten opzichte van vorige maand. In de provincie waren in juni 13.319 Groningers met een WW-uitkering. Dat waren er in mei nog 13.524 en dat betekent een daling van 1,5 procent. Ten opzichte van een jaar geleden is het verschil nog wel groot. Sinds juni 2012 is het aantal WW-uitkeringen gestegen met 24,6 procent. In juni 2012 zaten er nog maar 10.693 Groningers met een uitkering thuis. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het aantal WW-uitkeringen komt in Nederland eind juni uit op 381.555. Een jaar eerder waren dat er 290.615. Het aantal WW-uitkeringen in Nederland is daarmee op jaarbasis met 31,3 procent gestegen. In de afgelopen maand is het aantal WW-uitkeringen landelijk met 1,0 procent gestegen.
In de provincie Friesland steeg het aantal WW-uitkeringen het afgelopen jaar met 29,7 procent tot 16.785. Ten opzichte van de vorige maand is het aantal WW-uitkeringen daar gedaald met 0,8 procent. De provincie Drenthe komt uit op 11.838 WW-uitkeringen; 33,0 procent hoger dan vorig jaar. In Drenthe was er de afgelopen maand sprake van een daling met 1,5 procent.

Het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekenden (nww) in Groningen bedraagt eind juni 25.493 personen. Dit aantal is in het afgelopen jaar gestegen met 23,9 procent. Over de maand juni 2013 daalde het met 0,4 procent. Het nww-percentage komt daarmee eind juni 2013 uit op 9,8 procent (landelijk 8,2 procent).

De daling van de WW-uitkeringen in juni valt iets lager uit dan die over de maand mei door met name minder uitstroom. Ook de instroom viel lager uit maar deze terugval was minder sterk dan de uitstroom. Ruim de helft van de uitstroom (53%) is toe te schrijven aan werkhervatters. In de bouwsector is nog altijd een groter aandeel (77%) van de uitstroom uit de WW toe te schrijven aan werkhervattingen. De daling van de WW in de afgelopen maand past binnen het gebruikelijke seizoenspatroon op de arbeidsmarkt in de provincie Groningen. Hierin neemt de werkgelegenheid in het voorjaar toe en daarna weer geleidelijk af in sectoren als bouw, horeca en de agrarische sector.