nieuws

25 jul 2001, 00:12

Aantal Stadjers met HIV stijgt

Het aantal Groningers dat besmet is met HIV, het virus dat aids veroorzaakt, is in het jaar 2000 gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Hulpverleningsdienst Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In 2000 lieten ruim elfhonderd Stadjers zich testen op HIV. In 21 van de gevallen bleek de uitslag positief. Het jaar daarvoor brachten nog ruim negenhonderd stad-Groningers een bezoek aan de specialist voor een HIV-test. Hiervan bleken er negen seropositief te zijn.
Vooral in de provincie is het aantal personen dat een HIV-test heeft laten doen gestegen. In 1999 lieten ruim duizend personen uit dit gebied zich testen op HIV. Over het jaar 2000 is dit aantal gestegen tot ruim achttienhonderd. Het aantal personen dat ook daadwerkelijk seropositief bleek, steeg nauwelijks: van dertien in 1999 tot vijftien in 2000.