nieuws

17 jun 2002, 00:12

Aantal nieuwe woningen in Groningen valt fors tegen

Er zullen in Groningen dit jaar minder woningen gebouwd worden dan gepland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat blijkt uit de kwartaalrapportage over de woningproductie in het eerste kwartaal van 2002, die het college van B&W heeft vastgesteld. Het eerste kwartaal zijn er maar 79 woningen opgeleverd.
In het meest gunstige geval komen er dit jaar zo’n 980 nieuwe woningen. Dat hadden er 1350 moeten worden. Dat er minder woningen gebouwd worden, komt doordat het niet zo goed gaat met de economie en men minder snel een huis koopt. Ook zijn de bouwkosten de afgelopen jaren sterk gestegen. De lange bouwstaking dit jaar hielp ook niet mee.