nieuws

09 nov 2011, 15:03

Aantal dak- en thuislozen in Groningen blijft stabiel; hulp bij huisuitzettingen

Het aantal dak- en thuislozen in Groningen blijft ondanks de slechtere economische omstandigheden stabiel. Maar het zijn er toch wel zo'n achthonderd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen slaagt er als centrumgemeente steeds beter in om grip te krijgen op de dak- en thuislozenproblematiek in stad en provincie. Resultaat is dat het aantal dak- en thuislozen in Groningen, ondanks de slechtere economische omstandigheden in 2010, is gestabliliseerd op 800 personen.

Dat blijkt uit de door het college van B&W gepresenteerde dak-en thuislozenmonitor 2010. Daarnaast laat de monitor zien dat het aantal gedwongen huisuitzettingen terugloopt, maar dat nog te weinig daklozen (7%) gebruik maken van het activeringsaanbod van Werkpro. Nieuw is dat er dit jaar voor het eerst gegevens zijn opgenomen over de nazorg van ex-gedetineerden. Hieruit blijkt dat 14% van deze groep binnen een maand na detentie gebruik maakt van een vorm van nachtopvang.

In 2011 is Groningen al gestart met het bieden van hulp aan bewoners die een aanzegging tot huisuitzetting van een deurwaarder hebben ontvangen. Op deze manier kan het aantal huisuitzettingen in stad verder worden verlaagd.

Hoewel het aantal dak- en thuislozen dat gebruik maakt van opvang stabiel blijft op ongeveer 800, verblijven ze elk jaar gemiddeld meer nachten in de opvang. In 2012 zal onderzoek gedaan worden naar de achtergronden hiervan.