nieuws

04 okt 2002, 00:12

‘Aansprakelijkheid politieagenten duidelijker regelen’

De politie moet een betere regeling treffen voor de juridische aansprakelijkheid van agenten bij achtervolgingen. Wanneer een diender tijdens een achtervolging een ongeluk veroorzaakt is het bitter dat hij daarvoor persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden.Dat stelt hoofdagent Jan de Vries van basiseenheid Zuidhorn in het korpsblad van de Regiopolitie Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hij botste in 1998 tijdens het achtervolgen van een gewapende overvaller in de provincie Utrecht, waar hij toen werkte, op een bestuurder die niets met de overval van doen had. Justitie verweet hem dood door schuld. Hoewel die bestuurder op een voorrangskruising van links kwam en geen gordel droeg, kreeg De Vries een jaar ontzegging van de rijbevoegdheid en twee maanden gevangenisstraf, omgezet in honderd uur dienstverlening.
Agenten blijken kwetsbaar voor civielrechtelijke rechtszaken, waarbij ze veroordeeld kunnen worden tot het betalen van schadevergoedingen. Het vergoeden van aan agenten aangedane schade is inmiddels redelijk geregeld via het korps waar ze voor werken. Maar schade die agenten aan derden toebrengen nog niet. De Vries: ‘’Dergelijke risico’s horen bij ons werk, maar ik denk dat het goed zou zijn als de Nederlandse politie komt tot een betere en meer eenduidige aanpak van dit probleem’’.
Het is niet zo dat er geen regels zijn, integendeel. ‘’Net als voor het gebruik van vuurwapens bestaan uitgebreide protocollen voor achtervolgingen’’, vertelt voorzitter Joop Vogel van politievakorganisatie ACP. ‘’Je zou het nog gedetailleerder kunnen maken, maar dan timmer je het helemaal dicht. En een agent moet vaak in een fractie van een seconde handelen’’.
De Groningse politie wilde met het interview laten zien wat de gevolgen van een achtervolgingsongeluk kunnen zijn, maar benadrukt dat de oproep de mening van één hoofdagent is. Een woordvoerder wijst op de protocollen. ‘’De rechter heeft getoetst of de agent zich aan deze regels hield. Je moet je nu eenmaal aan de wet houden.’’