nieuws

11 nov 2010, 22:10

Aanpassing Julianaplein Groningen; afslag uit Drachten naar centrum verdwijnt

Rijkswaterstaat start komende maandag 15 november met de aanpassing van het Julianaplein in Groningen. Dat is nodig om de doorstroming op de zuidelijke ringweg (A7) verder te verbeteren. Ondanks het feit dat eind 2009 een vernieuwd Julianaplein kon worden geopend, bleven er namelijk op die zuidelijke ringweg - Drachten richting Hoogezand - regelmatig files ontstaan. Daarom werd besloten in te grijpen. De belangrijkste aanpassing is het opheffen van de afslag vanuit Drachten richting centrum/Emmaviaduct.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze wordt direct bij de start van de werkzaamheden afgesloten. De werkzaamheden starten op maandag 15 november 7.00 uur en duren tot en met maandag 22 november 6.00 uur. Het verkeer moet rekening houden met verkeershinder op en rond het Julianaplein tijdens deze periode.


Afsluiting rijstroken en omleidingsroutes
Vanaf maandag 15 november 7.00 uur tot en met maandag 22 november 6.00 uur zijn de volgende rijstroken van het Julianaplein afgesloten:
• De afslag vanuit Hoogezand richting centrum/Emmaviaduct. Het verkeer wordt omgeleid via het Vrijheidsplein richting centrum.
• Eén van de rijstroken vanaf het Emmaviaduct richting Hoogezand
• (De afslag vanaf Drachten wordt al direct maandagochtend 15 november afgesloten. !)

In de nacht van vrijdag 19 november op zaterdag 20 november en de nacht van zaterdag 20 november op zondag 21 november tussen 22.00 en 7.00 uur is er de volgende verkeershinder op het Julianaplein:
• Eén van de rijstroken voor het verkeer vanuit Drachten richting Hoogezand is afgesloten.
• De afslag vanuit Hoogezand (A7) richting Assen (A28) is afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via Laan Corpus Den Hoorn naar de A28.
• Eén van twee rijstroken vanuit Assen richting Drachten is afgesloten.

Op het Julianaplein geldt tijdens de werkzaamheden een maximumsnelheid van 50 kilometer/uur. Als alles volgens planning verloopt en het weer meewerkt, zal maandagochtend 22 november het verkeer gebruik kunnen maken van het aangepaste Julianaplein.

Werkzaamheden
De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit het weghalen van de oude wegmarkering en het aanbrengen van de nieuwe markeringen, aanpassing van de bebording en de middengeleiders, asfalteringswerk en het opnieuw instellen van de verkeerslichten.

Belangrijkste aanpassingen
De belangrijkste aanpassing is het opheffen van de afslag vanuit Drachten richting centrum/Emmaviaduct. Daardoor krijgt het verkeer vanuit Drachten richting Hoogezand op het Julianaplein 3 rijstroken. Verder vervalt één van de twee rijstroken vanaf het Emmaviaduct richting Hoogezand.

Verkeersbesluit genomen
Rijkswaterstaat heeft eind augustus de geplande aanpassingen gepubliceerd via een advertentie. Hierop zijn 4 reacties gekomen. De inhoud van die reacties was echter naar de mening van Rijkswaterstaat niet zo dat de aanpassingen niet konden doorgaan of moesten worden veranderd. Dinsdag 9 november 2010 is daarom het verkeersbesluit gepubliceerd. De 4 partijen (2 particulieren en 2 belangenorganisaties) die gereageerd hebben, zijn over dit besluit geïnformeerd. Eerder dit jaar had de gemeente Groningen al ingestemd met de aanpassing.