nieuws

18 feb 2001, 00:12

Aanklacht tegen wethouder Smink wegens spreekbeurt voor bejaarden

Er is een klacht ingediend tegen wethouder Smink die voor bejaarden zijn plan voor een Nieuwe Noordzijde heeft verdedigd. Volgens het Comite Geen Gat in de Grote Markt is dat in strijd met de Referendum-verordening. In een reactie zegt het D66 gemeneteraadslid Bart Slagter: 'Het moet niet gekker worden in Groningen. De geestelijk vader van de plannen mag kennelijk niets meer zeggen. en wordt monddood gemaakt. Is dat dan democratie?'.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Comité Geen Gat in de Grote Markt is het er niet mee eens dat wethouder W. Smink op campagne gaat in bejaardentehuizen. Volgens het Comité is dat in strijd met de referendumverordening, omdat de gemeente neutraal hoort te zijn en geen campagne hoort te voeren. 'De heer Smink overtreedt de regels door als wethouder, ondersteund door ambtenaren van de dienst ROEZ, spreekbeurten te organiseren in verschillende ouderencentra. Begin deze week hield Smink een spreekbeurt in de Vondelflat, terwijl hij donderdag 15 februari in het Heymanscentrum sprak', aldus het Comité in een persverklaring. Volgens die verklaring gaat wethouder Smink 'zelfs zover dat tegenstanders van het plan niet mogen worden benaderd om ook iets tegen het plan in te brengen en dat de rekening voor gebruik maken van interne televisiecircuits naar de gemeente mogen worden gestuurd', zo beweert het Comité.
Het Comité zegt er aan de ene kant geen problemen mee te hebben dat Smink als raadslid of als privé-persoon campagne voert, maar als wethouder kan dat niet. '’Hij gaat echt over de schreef’’, aldus het Comité. Het Comité vraagt de Referendumcommissie de zaak uit te zoeken 'en indien nodig op te treden tegen de heer Smink'. Volgens GGGM had de wethouder bij zijn spreekbeurt aangeboden een toelichting te geven op de plannen, en gesuggereerd dat het zou gaan om een 'neutraal verhaal' Maar naar de mening van Harrie Miedema van GGGM klopt dat niet ‘De persoon die zich in de media opwerpt als de vurigste pleitbezorger van het plan kan geen neutraal verhaal te houden’’. Campagnevoeren zou, zo meent GGGM, door ‘heel iemand anders’ moeten gebeuren. Het D66 gemeenteraadslid Bart Slagter laat weten de klacht volstrekt overdreven te vinden. 'Dit wordt langzamerhand wel heel erg idioot. De grootste voorstander van het plan moet zwijgen. We moeten straks nog maar eens nadenken over een andere organisatie voor het referendum'. Volgens hem hebben de tegesnaders van de parkeergarage de voledige vrijheid, en zijn de voorstanders aan handen en voeten gebonden.