nieuws

23 feb 2018, 10:10

900.000 euro subsidie voor herstel Fraeylemaborg, Poststraatkerk en boerderij Groot-Beswerd

900.000 euro subsidie voor herstel Fraeylemaborg, Poststraatkerk en boerderij Groot-Beswerd

De provincie heeft 900.000 euro beschikbaar gesteld voor de restauratie van zes rijksmonumenten. Onder andere de Fraeylemaborg in Slochteren, de Poststraatkerk in Stadskanaal en boerderij Groot-Beswerd in Feerwerd worden aangepakt met een bijdrage uit het Budget Restauratie Rijksmonumenten Groningen (BRRG).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gereformeerde Poststraatkerk in Stadskanaal uit 1909 verkeert in slechte staat. Door de restauratiewerkzaamheden worden de bouwkundige problemen van de kerk structureel opgelost. Het herstel richt zich vooral op reparatie van het dak, metsel- en voegwerk, schilderwerk en nieuwe hemelwaterafvoeren. De Poststraatkerk ontvangt bijna 167.000 euro uit het restauratiebudget.

Fraeylemaborg
De Fraeylemaborg in Slochteren wordt binnenkort flink opgeknapt. Niet alleen het hoofdgebouw, maar ook de boerderij, de Orangerie en het Koetshuis worden gerestaureerd. Voor herstel van de Fraeylemaborg wordt in totaal ruim 500.000 euro beschikbaar gesteld.

Boerderij Groot-Beswerd Feerwerd
De kop-hals-rompboerderij Groot-Beswerd in Feerwerd krijgt een grondige restauratie. Het herstel is gepland voor het bedrijfsgedeelte van de boerderij en de schuur. Voor de restauratie is een subsidie van in totaal bijna 200.000 euro beschikbaar.

Subsidiebudget
Alle verleende subsidies zijn afkomstig uit het Budget Restauratie Rijksmonumenten Groningen (BRRG). De provincie heeft jaarlijks ruim 900.000 euro beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in de provincie Groningen. Het budget stelt de provincie in staat de regie te voeren voor gebiedsgericht monumentenbeleid. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is ook de herbestemming van monumentale panden en de samenwerking met regionale partners. De provincie wil het (her)gebruik van rijksmonumenten stimuleren omdat de exploitatie van het monument bijdraagt aan het behoud.

Eerste tender 2018
Voor de eerste tender 2018 is ruim 760.000 euro budget beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten. Het budget voor restauratie (zonder herbestemming) is voor deze ronde uitgeput. De eerste tender 2018 is inmiddels geopend en sluit op 1 april.