nieuws

25 okt 2011, 22:10

5.000 elektrische apparaten ingeleverd in Groningen; Milieu-stewards gaan Stadjers helpen opruimen

De gemeente Groningen is zeer tevreden over een bijzondere actie om elektrische apparaten in te leveren bij de Milieudienst.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op drie zaterdagen in oktober konden Stadjers kleine elektrische apparaten inleveren op veertien locaties verspreid over de stad. De actie, genaamd ‘Voor watt hoort wat’, is een initiatief van de gemeentelijke Milieudienst. Gedurende de actie zijn er ruim 5.000 apparaten ingeleverd.

Voor watt hoort wat


Op 8, 15 en 22 oktober konden Stadjers op veertien locaties verspreid over de stad afgedankte elektrische en elektronische apparaten inleveren. Daarmee wil de gemeente Stadjers de mogelijkheid geven om deze vaak vergeten afvalsoort op een eenvoudige manier in te leveren. En meteen aandacht vragen voor het gescheiden inleveren van andere afvalsoorten.

Beter afval scheiden, meer hergebruik


Door afval gescheiden in te leveren kunnen veel grondstoffen worden hergebruikt en gaan we goed om met het milieu. In de gemeente Groningen wordt al heel bewust met afval omgegaan. In de komende jaren wil de gemeente dit nog beter doen en doet daarvoor een beroep op de Stadjers. Daarom kreeg elke inleveraar een Wattkrat cadeau. Dit is een handig verzamelkrat om elektrische apparaten of andere afvalsoorten zoals glas of papier in te verzamelen.

Dat maakt het makkelijker om afval gescheiden in te leveren. Het krat zelf is natuurlijk ook van 100% gerecycled materiaal gemaakt. Elk Wattkrat is voorzien van een flyer met informatie over alle verschillende afvalstromen en de inlevermogelijkheden per afvalstroom.

 Milieustewards


Naast specifieke acties zet de gemeente gedurende het hele jaar Milieustewards in. Zij faciliteren opruimacties rondom scholen, zwerfvuilacties en milieustraten voor het inleveren van onder andere grofvuil en elektra en verzorgen milieueducatie. Dit heeft niet alleen meerwaarde voor het afvalbewustzijn van Stadjers maar draagt ook bij aan de betrokkenheid bij de leefomgeving. Burgerparticipatie met betrekking tot afvalvermindering versterkt de sociale betrokkenheid in buurten. Dit wordt onderstreept door het onderzoek dat de RUG afgelopen voorjaar uitvoerde naar redenen om mee te doen aan de zwerfvuilactie LenteKriebels. Daaruit bleek dat mensen graag meedoen om een bijdrage te willen leveren aan hun leefomgeving, graag mensen willen ontmoeten en hun kinderen het goede voorbeeld willen geven.