nieuws

20 jun 2014, 10:10

50 miljoen voor apparatuur in nieuw “Groningen Cancer Center”

Het UMCG heeft apparatuur ter waarde van vijftig miljoen euro besteld dat geïnstalleerd gaat worden in een nieuw kanker-behandelcentrum, het ‘Groningen Cancer Center’. Het gaat om apparatuur voor protonentherapie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het UMCG heeft de levering en implementatie van apparatuur voor zijn protonentherapiecentrum gegund aan  Het contract omvat de levering, de implementatie en het onderhoud van protonentherapie-apparatuur en heeft een waarde van circa 50 miljoen euro.

 

In december 2013 werd bekend dat het UMCG een vergunning voor protonentherapie krijgt. Sindsdien discussiëren zorgverzekeraars onder leiding van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over de contractering van centra voor protonentherapie. Onlangs werd bekend dat ZN meer tijd nodig heeft om tot een besluit te komen.

 

Alle behandelingen op één plek

 

Het UMCG verwacht in het voorjaar van 2015 te kunnen starten met de bouw, zodat de eerste patiënten in 2017 behandeld kunnen worden. Het protonencentrum wordt gevestigd op het UMCG-terrein en wordt onderdeel van het UMC Groningen Cancer Center, waar oncologiepatiënten op één plek alle beschikbare behandelingen wordt geboden, zowel aan kinderen als aan volwassenen.

 

Het aantal met protonentherapie te behandelen patiënten in het UMCG zal gefaseerd toenemen tot 600 per jaar. De minister heeft gekozen voor een beheerste introductie van protonentherapie in Nederland met een maximale behandelcapaciteit van in totaal 2200 patiënten per jaar en maximaal vier vergunningen voor zorgaanbieders.

 

Het UMCG werkt al jaren aan plannen voor de bouw van een protonentherapiecentrum en heeft veel kennis en deskundigheid op het gebied van protonentherapie ontwikkeld. De introductie van protonentherapie in Nederland is mede gebaseerd op de in het UMCG ontwikkelde ‘model based-strategie’. Met deze methode kan met behulp van planningsoftware en voorspellende modellen berekend worden voor welke patiënt protonentherapie voordelen biedt boven conventionele radiotherapie.