nieuws

15 okt 2012, 09:09

4Mijl van Groningen zamelt € 59.000,- in voor Mytylschool in Haren

Een vast en inmiddels bekend onderdeel van de 4 Mijl van Groningen is de Charity Run: een loop voor het goede doel. Dit jaar wordt er gelopen voor de Prins Johan Friso Mytylschool in Haren. Bekende Nederlanders en Noordelingen collecteerden of lieten zich sponsoren. De organisatie stelde uit de inschrijfgelden van de bedrijvenloop per team € 30, - ter beschikking en per recreant € 0,50. Daarnaast werd door

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

ruim dertig collectanten gecollecteerd op en rond het parcours en werd er op meerdere locaties wijn en kunst verkocht. Met de opbrengst wordt een speciale rolstoelbus aangeschaft voor vervoer van leerlingen.


Burgemeester Rob Bats van de gemeente Haren overhandigde de cheque met het voorlopige bedrag van € 59.000,-.