nieuws

02 aug 2001, 00:12

28 Augustus-debat over Overlast en Tolerantie, met Winnie Sorgdrager

Ter gelegenheid van de jaarlijkse viering van Groningens Ontzet vindt onder meer het “28 augustus-debat” in Groningen plaats. Dit jaar gaat dit debat over de "Overlast en tolerantie" met als ondertitel "Wat moet een stad kunnen verdragen". Onder voorzitterschap van de voorzitter van de Raad voor Cultuur en oud-minister van justitie, mw. mr. Winnie Sorgdrager debatteren Hendrik Jan Schoo en Pieter Hilhorst over dit onderwerp op maandagavond 27 augustus in de Nieuwe Kerk in Groningen. Het debat is openbaar toegankelijk en begint ’s avonds om acht uur.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Schoo is oud-hoofdredacteur van Elsevier en thans uitgever en publicist. Recentelijk verscheen van zin hand “De verwarde natie” over Nederland als immigratieland. Hilhorst is politicoloog, schrijft interviews, columns en essays voor de Volkskrant en maakt voor de IKON radioprogramma’s. Dit najaar verschijnt van zin hand het boek “Bemoeivlucht”, waarin beschreven wordt hoe de publieke zaak van iedereen en niemand wordt.
De 28 augustus-debatten zijn een geactualiseerde voortzetting van de vroeger gehouden "28 augustus-lezingen". In voorgaande jaren werd gediscussieerd over de prijs der vrijheid waarin onder meer de vraag aan de orde kwam "waarom een verenigd Duitsland 50 jaar geleden wel en in deze tijd geen bedreiging is" (1990), over de al dan niet gekozen burgemeester (1991), over minderhedenbeleid in Nederland (1992), over de toekomst van de politieke partijen in Nederland (1993), over "Militaire interventies onder verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties zijn geoorloofd en noodzakelijk" (1994), over "Het garanderen van de veiligheid van burgers is alleen een kwestie van geld" (1995), over "De grenzen van het actievoeren" (1996), over "Waar liggen in de kunst de grenzen van de moraal", over "De verantwoordelijkheid bij de aanpak van ongeregeldheden" (1998) over "Pers en Privacy" (1999) en over de “Verdeling van de schaarse ruimte” (2000).
Het debat wordt georganiseerd door de gelijknamige stichting, waarin naast de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken zijn vertegenwoordigd de gemeente Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, het Nieuwsblad van het Noorden en de Commerciëele Club Groningen.