nieuws

25 nov 2002, 00:12

24 miljoen euro voor Regiopolitie Groningen

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) heeft de politie extra geld in het vooruitzicht gesteld. In een brief aan de Tweede Kamer en de korpsbeheerders heeft de Minister aangegeven in de komende vier jaren ruim, 500 miljoen euro vrij te maken voor de Nederlandse politie. Dit meldt het Groninger korps.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

''Daarmee is de roep van de korpsbeheerders om extra middelen door de Minister beantwoord. Ook het Groningse korps krijgt daarvan een substantieel deel ter grootte van ongeveer 24 miljoen euro voor de komende vier jaren. Daarmee is voor korpsbeheerder Wallage een basis ontstaan om met de Minister afspraken te maken over het prestatiebeleid van het Groningse politiekorps''.
In de komende periode wordt bekeken waar de euro's het best kunnen worden ingezet.