nieuws

19 sep 2012, 10:10

Provincie: ‘Niks mis met bezoekerscijfers van Groninger Museum ‘

Gedeputeerde Staten van Groningen geven in een brief een reactie op vragen van de Statenfractie Vrij Mandaat over de bezoekersaantallen van het Groninger Museum.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze Statenfractie stelt in de vragen dat de gepubliceerde bezoekcijfers een "vertekend" beeld zouden geven. GS antwoorden dat ze tot op heden niet over informatie beschikken die aanleiding is om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de gepresenteerde informatie.