innovatie

28 mei 2013, 21:09

Tientallen aanvragen MKB voor een bijdrage innovatieve en duurzame projecten

Het subsidieprogramma 'Innovatief en Duurzaam MKB Groningen' is volgens de provincie een groot succes. Tientallen MKB bedrijven in Groningen hebben een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het programma om innovatieve en duurzame projecten in hun bedrijven uit te voeren. Op dit moment hebben dertien bedrijven een subsidie ontvangen voor een totaal van 1 miljoen euro. Daarnaast is er voor ruim 2 miljoen euro aanvragen binnengekomen. Dit betekent dat het totaal beschikbare subsidiebudget van 2,74 miljoen euro is uitgeput. Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om het loket voor de aanvragen te sluiten.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In januari van dit jaar is de uitvoering van het programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen van start gegaan. Vanaf dat moment is de provincie Groningen volop benaderd door geïnteresseerde MBK ondernemers. De ingediende projecten worden beoordeeld op de bijdrage die ze leveren aan duurzame producten of productieprocessen en aan de economische ontwikkeling van Groningen. De projecten leiden tot een groei van de omzet van de bedrijven en voor meer banen bij de MKB bedrijven.

Gezien de enthousiaste reacties van Groningse MKB ondernemers kan de conclusie worden getrokken dat het programma een groot succes is. In tijden waarin het voor veel ondernemers lastig is om een krediet bij banken te krijgen is het verstrekken van deze subsidie een belangrijke steun in de rug. Ondernemers geven aan dat de subsidie ze doet besluiten projecten (versneld) uit te voeren, die anders niet van de grond waren gekomen.