innovatie

14 mei 2013, 20:08

Symposium 'Healthy Lifestyle: Kunst & Cultuur' op 25 juni in Groningen

Het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN), de Eems Dollard Regio (EDR), de provincies Drenthe en Groningen organiseren dinsdag 25 juni van 12.30 tot 18.30 uur in het Hof van Saksen een Nederlands-Duits symposium: ‘Healthy Lifestyle: Kunst & Cultuur´.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een gezonde leefstijl zorgt ervoor dat je zo lang mogelijk gezond blijft en de kwaliteit van leven vergroot. Kunst& Cultuur is daar een belangrijk onderdeel van. Het symposium vormt het toneel voor verrassende, spannende invalshoeken en grensoverschrijdende“cross-overs” die uw creativiteit zullen stimuleren met smaak, geluid, geur en beeld.

Het doel van deze bijeenkomst is dat ondernemers en kunstenaars in Noord-Nederland en Noord-Duitsland in het kader van een “Healthy Lifestyle” en “ondernemen-kunst-cultuur”zich nog meer met elkaar zullen verbinden.


De opening van het symposium wordt verzorgd door Hedy D’Ancona, over zorgarchitectuur en Bert van der Haar VNO/NCW Noord over cultuur en ondernemen. Er komen workshops aan bod over kleinschalige woonvormen voor oudere en jongere kunstenaars en wetenschappers, muziek van, voor en met ouderen, uitdagende mogelijkheden voor creatieve ondernemers om interessante cultuurhistorische panden te gaan exploiteren.


Dit innovatieve symposium wordt georganiseerd om met inzet van uw inventiviteit en creativiteit te komen tot uitvoering van gezamenlijke projecten tussen Duitse en Nederlandse ondernemers, overheden, kennis- en zorginstellingen en een aanzet te geven tot grensoverschrijdende samenwerking en nieuwe werkgelegenheid!
 

Bealngstellenden kunnen zich alvast aanmelden via info@hannn.eu. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Ton Mulder, programmaleider Healthy Lifestyle HANNN, ton.mulder@hannn.eu, 050 – 800 32 66.