innovatie

01 mei 2013, 21:09

Statenfractie GroenLinks: liever 20 windmolens rond Stad dan aan het Wad

De gemeenteraad van de stad Groningen stemde vorige week voor een motie waarin gepleit wordt voor het plaatsen van 20 windmolens bij de stad. De Statenfractie van GroenLinks omarmt dit plan en roept Gedeputeerde Moorlag op om de huidige plannen voor windmolenlocaties te herzien.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nu wil Gedeputeerde Staten het bestaande Windpark bij de Eemshaven uitbreiden richting westen langs de waddendijk. GroenLinks vindt dit een slecht plan omdat vogels op de kwelders er last van krijgen en omdat het open landschap van de Wadden nog verder wordt aangetast.

Ook het plan voor windmolens langs de N33 bij Veendam is niet onomstreden en leidt tot veel verzet. Wellicht dat ook hier gekeken moet worden naar gedeeltelijke verplaatsing van de locatie, waardoor bewoners minder hinder ondervinden.


En nu krijgen Gedeputeerde Staten als het ware een prachtig voorstel voor schone energie in hun schoot geworpen. Het gaat niet om windmolens als hagelslag over de provincie, maar over een geclusterd plan in de gemeente Groningen.
 

Statenlid Nienke Homan reageert: "Dit kan niet afgedaan worden met een simpel: past niet in onze plannen. " Ook wijst de fractie op de welkome werkgelegenheid die het plaatsen en onderhoud van 20 windmolens met zich meebrengt. Vorige week woensdag werd in de Staten een GroenLinks- motie voor de versnelling van de transitie van fossiele naar schone energie aangenomen.