innovatie

09 feb 2014, 13:01

Stadhuis Groningen krijgt mogelijk zonne-collectoren; explosieve stijging aantal collectoren in Stad

De gemeente onderzoekt of het mogelijk is om zonnepanelen op het stadhuis te plaatsen. Overigens is er al sprake van een explosieve stijging van het aantal zonnepanelen in Groningen, van 3.350 in 2011 naar ruim 12.000 in 2013.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat staat in de stand van zaken van het energieprogramma ‘Groningen geeft energie’. Hieruit blijkt ook dat de ambitie om van Groningen in 2035 een energieneutrale stad te maken met de huidige plannen niet wordt gehaald.

 

Het energieprogramma vloeit voor uit het Masterplan Groningen Energieneutraal uit 2011. Om toch energieneutraliteit in 2035 te bereiken, raden B&W het volgende college aan om vast te houden aan de lange termijnambities. Ook willen ze het energiebeleid steviger verbinden met het economisch beleid en zetten ze in op regionale krachtenbundeling. De gemeente heeft in het programma ingezet op een beperkt aantal sporen en wil hiermee doorgaan.

 

Eigen organisatie


Zelf draagt de gemeente ook bij aan het energiebeleid. De energierekening van de eigen organisatie moet met vijf procent per jaar omlaag. Ook wil de gemeente alle 250 eigen gebouwen voor 2035 energieneutraal maken. Van scholen en buurthuizen tot de aula van begraafplaats Selwerderhof.

 

Kardinge


Verder krijgt sportcentrum Kardinge zonnepalen en een biomassacentrale. En er komt een onderzoek naar zonnepanelen op het stadhuis. Ook zet de gemeente in op duurzaamheid bij de grote projecten waar ze sturing aan geeft en omarmt ze eigen initiatieven in de Groninger samenleving op dit gebied.

 

Windenergie

 


Uit de stand van zaken blijkt tevens dat energiebesparing bij de woningcorporaties goed lukt. Bij particuliere eigenaren en bedrijven is dit tot nu toe lastiger. Op het gebied van windenergie blijft de gemeente met de provincie in gesprek. De provincie staat echter voorlopig buiten de zoekgebieden geen grote windturbines toe. Wel deed de gemeente al verkennend onderzoek naar mogelijke locaties.

 

 

Zonnepanelen


Het aantal zonnepanelen in de stad groeide van 3.350 in 2011 naar ruim 12.000 in 2013. De gemeente werkt aan grootschalige zonneparken met deelname van bewoners. Daarnaast is onderzoek gedaan naar warmte-koudeopslag en zijn met het Waterbedrijf de eerste stappen gezet naar exploitatie van warmte.

 

Mobiliteit


De gemeente stelt ook een actieprogramma op voor de inzet van biomassa. Het nieuwste spoor in het energieprogramma heet duurzame mobiliteit. Hierbij valt te denken aan groene brandstof in het leerlingenvervoer. Tot slot steekt de gemeente veel energie in kennis en innovatie. Zij wil partijen hierbij faciliteren en verenigen.