innovatie

17 aug 2018, 09:09

RUG maakt vergelijkingswijzer voor belastingen

RUG maakt vergelijkingswijzer voor belastingen

HetCentrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een soort van vergelijkingswijzer gemaakt voor belastingen van gemeentes, provincies en het waterschap. In de uitgebreide Lokale Lasten Calculator zijn de lokale lasten die in verschillende plaatsen worden geheven heel gemakkelijk online te vergelijken. Ook is te zien hoeveel de gemeenten ontvangen van het Rijk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het kan voor een burger lastig zijn om te bepalen hoeveel men betaalt aan lokale belasting. Elke lokale heffing wordt op een andere manier bepaald. Het kan afhangen van de woningwaarde, het aantal personen, wel of geen auto (en gewicht), hoeveelheid afval, etc. Dat maakt het lastig om zelf een goed overzicht te krijgen. De Lokale Lasten Calculator kan daarmee helpen. 

Na het invullen van een gemeentenaam, het aantal personen dat in huis woont en nog wat gegevens, komen de lasten overzichtelijk in beeld. Men kan ook een vergelijkingsgemeente kiezen. 

Bij lokale lasten denkt men vaak aan de gemeentelijke heffingen als de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Maar ook provincies en waterschappen hebben geld van ons nodig om hun werk te kunnen doen. Soms zelfs meer dan een gemeente.

Provincies en waterschappen
De enige inkomsten die provincies direct uit belastingen ontvangen, zijn de provinciale opcenten. Dit is een percentage bovenop de motorrijtuigenbelasting. Hoe zwaarder de auto, hoe meer je betaalt. Mensen zonder auto of met een elektrische auto zijn het voordeligst uit, zij betalen niets.
Waterschappen heffen ook diverse belastingen. De gemiddelde burger krijgt alleen te maken met de zuiveringsheffing en de watersysteemheffing. Wat je betaalt hangt af van je huishouden en – bij woningbezitters - de WOZ-waarde van het huis.​​​​​​​

Rijksuitkeringen
​​​​​​​Naast inkomsten uit belastingen, ontvangen gemeenten ook geld van het Rijk, uit zogeheten rijksuitkeringen. Deze zijn gemiddeld drie keer groter dan de inkomsten voor gemeenten uit belastingen. De vernieuwde Lokale Lasten Calculator laat de inkomsten per inwoner uit de rijksuitkeringen van het vorige jaar ook zien. Hierdoor is nu voor het eerst makkelijk te zien hoe deze rijksuitkeringen zich verhouden tot de belastingen die een burger betaalt.