innovatie

14 mei 2014, 09:09

Provincie Groningen: treinen op windenergie aantrekkelijk

Treinen op windenergie in Groningen? Het lijkt een nogal futuristische gedachte. Maar het blijkt wel degelijk tot de mogelijkheden te behoren om een elektrische trein op stroom te laten rijden, opgewekt door windmolens. Dat meldt het college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

 GS hebben Provinciale Staten geïnformeerd over het onderwerp ‘verduurzaming van het vervoersnetwerk’, met name over de verduurzaming van de trein.

 

 

 In dit verband wordt in de brief nader ingegaan op twee onderzoeken, te weten de "Well-to-Wheel Analyses of Future Trains and Fuels" en "Elektrificatie- en Vernieuwingsscenario met partiële bovenleiding".

 

 

Conclusie van het eerste onderzoek is dat een elektrische trein op stroom opgewekt door windmolens verreweg het duurzaamst is.

 

 

Het tweede onderzoek concludeert dat het elektrificeren van alleen twee kilometer spoor bij de stations tussen Groningen en Leeuwarden ongeveer 1 miljoen euro per jaar bespaart ten opzichte van de huidige dieseltreinen bij de huidige dieselprijs.