innovatie

16 apr 2014, 08:08

Provincie doet proef met schonere treinen

De treinen in de provincie Groningen gaan in de toekomst mogelijk rijden op elektriciteit of op gas. De provincie wil af van dieseltreinen.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De provincie Groningen heeft laten onderzoeken hoe de treinen in Groningen op schonere energie kunnen gaan rijden. Uit een voorlopig onderzoek kwamen twee mogelijkheden naar voren: elektriciteit (treinen met bovenleidingen) of vloeibaar gas, zogenaamd 'bio-LNG'. Op korte termijn wil de provincie al een proef gaan uitvoeren met beide vormen van energie. Dan moet blijken wat het meest geschikt is.

 

De huidige treinen in de provincie rijden op diesel. Jaarlijks verbruiken de treinen in Groningen en Fryslân ongeveer acht miljoen liter diesel. Gas en elektriciteit zijn schonere vormen van energie.

 

Een elektrische trein is het meest duurzaam, maar vraagt ook een grote investering in één keer. Wel is de verwachting dat de exploitatiekosten voor een elektrische trein lager zijn dan van een dieseltrein. Het voordeel van een trein die op gas rijdt is dat er nog de mogelijkheid bestaat om later over te stappen op een andere vorm van brandstof. Voor bio-LNG moet wel veel lokale bio-energie opgewekt worden. De vraag is of er daar in Groningen voldoende capaciteit voor is. Nader onderzoek moet ook uitwijzen of een combinatie van elektrificeren (al dan niet gedeeltelijk) en (bio)-LNG mogelijke oplossing is.