innovatie

01 okt 2013, 21:09

Noorden Europese voorbeeldregio voor Healthy Ageing: maar wat levert dat op?

Groningen is, samen met Friesland en Drenthe, uitgeroepen tot Europese voorbeeldregio op het gebied van “Healthy Ageing”. Dat zijn alle economische en wetenschappelijke activiteiten die samen hangen met het bevorderen van het gezond ouder worden. Voor Groningen is het verder ontwikkelen van healthy-ageing activiteiten een van de speerpunten van het economisch beleid, want de provincie hoopt dat er veel nieuwe bedrijvigheid ontstaat rond het healthy-ageing onderzoek. Directeur Ko Henneman van het Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN) heeft een blog geschreven waarin hij ingaat op de vraag wat betekent dat het Noorden door Europa een voorbeeldfunctie toegekend heeft gekregen.

‘Het was een mooie dag, toen wij in Brussel de oorkonde kregen die hoort bij de onderscheiding tot Europese voorbeeldregio op het gebied van Active & Healthy Ageing. Het is toch geweldig dat wij als Noord-Nederland op Europees niveau een voorbeeldfunctie hebben! Er zat trouwens een Nederlands tintje aan deze middag, want de onderscheiding kregen we uit handen van Europees Commissaris Neelie Kroes.


Dat wij nu met Noord-Nederland een voorbeeldregio zijn voor de rest van Europa betekent een erkenning voor het feit dat wij hier op een verstandige manier weten om economisch profijt te halen uit al het onderzoek dat gebeurt binnen het UMCG, de RUG, de hogescholen en andere instellingen. Die kennis willen we niet zo maar laten voor wat die is, nee: we proberen er nieuwe economische activiteit, dus bedrijvigheid, rond te creëren.


Ons HANNN-netwerk is de afgelopen jaren hard gegroeid. Zo’n 170 organisaties in diverse clusters ontmoeten elkaar regelmatig en wisselen kennis en ideeën uit. Dat leidt regelmatig tot nieuwe projecten en soms tot de oprichting van nieuwe bedrijven.


Wat levert deze Europese waardering voor ons activiteiten nu eigenlijk op? Welnu: concreet betekent het dat we nu al worden gevraagd om deskundigen te leveren die kunnen helpen met de invulling van de Europese agenda. Daarmee bepalen we mede de onderwerpen voor de komende subsidieperiode. En nu al zijn er organisaties of netwerken in andere Europese landen die ons vragen met hen mee te werken omdat, zoals zij zeggen, als wij mee doen de kans om subsidie te krijgen groter is dan met wie dan ook. Dat kan dus heel gunstig uitpakken voor noordelijke projecten.


Europa verstrekt overigens uitsluitend subsidies voor de onderzoeksprojecten in de komende periode als minimaal twintig procent van dat geld beschikbaar komt voor het MKB. Dat betekent dus dat wanneer wij subsidie krijgen, het noordelijke MKB daar van profiteert.


Kortom: op z’n Gronings gezegd, “t kon minder”, dat wij het predikaat van Europese voorbeeldregio hebben gekregen. Maar met deze erkenning zijn we er nog lang niet: we zijn op tal van plaatsen in Noord-Nederland betrokken bij initiatieven die moeten leiden tot nieuwe bedrijvigheid rond het thema gezond ouder worden. Dat moeten we verder uitbouwen en ook zorgen dat maatschappelijke projecten om de‘uitdagingen’ in de zorg (zoals de kosten en de toenemende behoefte aan zorgpersoneel) aan te pakken zodat ze op termijn niet meer afhankelijk zijn van subsidies. Dan kunnen we over enige tijd niet alleen meer spreken van een voorbeeldregio naar Europa toe, maar dan zijn we ook een voorbeeld in eigen land; hoe de keuze voor Healthy Ageing, en daarmee voor preventie, kan leiden tot enorme besparingen aan zorgkosten.””


Dit blog, en meer informatie over Healthy Ageing, is te vinden op:


www.hannn.eu

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: