innovatie

14 nov 2018, 05:05

Noordelijke mbo- en hbo-instellingen presenteren samenwerking aan minister

Noordelijke mbo- en hbo-instellingen presenteren samenwerking aan minister

Noordelijke mbo- en hbo-instellingen presenteren woensdag een rapport over hun succesvolle samenwerking aan Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze noordelijke samenwerking, met als doel om jongeren een goede kans te geven op hoger onderwijs, wordt als voorbeeld gezien in Nederland. Doel van de samenwerking is om de aansluiting tussen het mbo en het hbo te verbeteren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De samenwerking startte in 2012 en werpt inmiddels z’n vruchten af. Het aantal mbo’ers dat voor een hbo-studie kiest neemt toe en daar komt bij dat het aantal mbo-studenten dat tijdens hun hbo-opleiding stopt, is afgenomen.

Waar de acht mbo- en drie hbo-instellingen normaal gesproken elkaars concullega’s zijn, kiezen ze er met deze samenwerking voor elkaar als collega’s te versterken, aldus de betrokken partijen.

De acht mbo- en drie hbo-instellingen die samenwerken zijn: Noorderpoort, Alfa college, Drenthe college, Friesland college, Nordwin college, ROC Friese Poort,  ROC Menso Alting, Terra, Van Hall Larenstein, NHL Stenden en de Hanzehogeschool Groningen.