innovatie

25 jun 2013, 21:09

Nieuwe website over Groninger mijnbouwactiviteiten: mijnbouwgroningen.nl

De provincie Groningen heeft de website 'mijnbouwgroningen.nl' gelanceerd. Deze site geeft informatie over mijnbouwactiviteiten in de provincie Groningen, de bedrijven die de activiteiten uitvoeren en de gevolgen hiervan. De site is gemaakt door de provincie Groningen en de mijnbouwbedrijven. De Commissie Bodemdaling door aardgaswinning in Groningen controleert en bewaakt de objectiviteit van de inhoud en zorgt voor het beheer. Het idee voor de site ontstond tijdens de presentatie van het rapport Gebouwschade Loppersum.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Mijnbouwgroningen.nl geeft een duidelijke omschrijving van mijnbouwactiviteiten in de provincie Groningen. Ook kun je in één oogopslag zien welke bedrijven waar  actief zijn. Via diverse links is er op andere sites meer achtergrond informatie te vinden. Mensen die schade denken te hebben als gevolg van mijnbouwactiviteiten, kunnen op de site makkelijk vinden waar en bij wie ze dit kunnen melden. Op plekken waar meerdere mijnbouwmaatschappijen actief zijn, is één van de bedrijven het loket voor schademeldingen in dat gebied.