innovatie

23 sep 2013, 11:11

Nieuwe bron van inkomsten Groninger cultuurprojecten succesvol: crowdfunding.

Groningse cultuurprojecten blijken onverwacht succesvol te zijn met het aanboren van geld onder de naam “crowdfunding”. Crowdfunding is een manier om projecten via donaties van particulieren en bedrijven te financieren. Dat meldt de gemeente Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De film een ‘Gronings-Joodse erfenis’, theatervoorstelling ‘Trap’ en het boekenfeest ‘Noord houdt woord’. Drie voorbeelden van Groninger cultuurprojecten die dankzij crowdfunding en de website www.voordekunst.nl/groningen succesvol zijn uitgevoerd.

 

Uit de evaluatie door de Kunstraad blijkt dat gedurende de pilotperiode, september 2012 tot juni 2013, elf van de veertien aangemelde projecten gefinancierd zijn via donateurs. Hierbij is door bedrijven en burgers in totaal 42.000 euro ingebracht.

 

Voordekunst


De gemeente Groningen en de kunstraad Groningen zijn blij met de positieve resultaten en de goede samenwerking met het Amsterdamse crowdfundingplatform Voordekunst. Dit landelijke platform voor crowdfunding zorgt voor nationale interesse voor Groninger projecten. Tijdens de pilotperiode werd de Groninger partnerpagina op www.voordekunst.nl 1924 keer bekeken door 1496 unieke bezoekers. De evaluatieperiode is echter nog te kort om verstrekkende conclusies te kunnen trekken. Daarom verlengt Groningen de pilot naar 2014 en 2015. Om daarna definitieve conclusies te trekken over deze vorm van cultuurfinanciering.

 

Cultuurbeleid


Crowdfunding sluit goed aan bij het huidige cultuurbeleid van de gemeente Groningen. In de cultuurnota staat dat nieuwe vormen van financiering van kunst en cultuur nodig zijn. Eén van de doelstellingen is om instellingen en cultuurinitiatieven minder afhankelijk te maken van  subsidiestromen. Crowdfunding kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van deze doelstelling.

 

Werkwijze


De kunstraad Groningen toetst de aangeleverde projecten op geschiktheid voor online crowdfunding. Vervolgens plaatst en beheert Voordekunst de projecten op de websitepagina van Groningen, begeleidt initiatiefnemers en donateurs en houdt de fondsenadministratie bij. Het proces rondom crowdfunding is niet gekoppeld aan het subsidieproces. Dit zijn in Groningen twee duidelijk gescheiden trajecten.

Updates


Het wel of niet slagen van een project hangt voor een groot deel af van de initiatiefnemers van het project. Ten eerste moet er sprake zijn van een realistisch streefbedrag. Ten tweede moeten initiatiefnemers zeer actief zijn in het benaderen van hun netwerk, het plaatsen van updates en het stimuleren van potentiële donateurs.

Netwerk


Vanuit Voordekunst wordt dit najaar een landelijke campagne ingezet onder de noemer ‘Goed doen, doet goed volgen’ waarbij diverse donateurs aangeven waarom zij investeren in kunst en cultuur in Nederland. De verwachting is dat het netwerk van donateurs, als gevolg van deze campagne, ook in Groningen verder groeit.

Haalbaarheid


Het pilotproject crowdfunding is gebaseerd op een initiatiefvoorstel van de gemeenteraad  uit november 2011. Hierbij verzocht de gemeenteraad het college van B&W om de haalbaarheid te onderzoeken van een online crowdfundingplatform voor Groningen.