innovatie

08 mei 2015, 11:11

Medewerkers Rijksuniversiteit Groningen eisen hervormingen

Medewerkers Rijksuniversiteit Groningen eisen hervormingen

Een groep van 54 medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen roept in een open brief op tot hervormingen in de organisatie van onderwijs en onderzoek.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De medewerkers die de brief hebben ondertekend zijn voornamelijk docenten en treden naar buiten onder de naam ‘ReThink RUG’. Deze naam verwijst naar de organisatie van UvA-medewerkers in Amsterdam.

In de brief komt naar voren dat men in Groningen dezelfde problemen ervaart als in Amsterdam: “Veel van de problemen die aangesneden worden door de Maagdenhuisbezetters en Rethink initiatieven op bijna alle universiteiten spelen ook in Groningen.”

Volgens de opstellers van de brief is de Rijksuniversiteit Groningen steeds minder een ‘stimulerende werk- en leeromgeving’ geworden door de heersende bestuurscultuur en worden studenten vooral gezien als een product dat zo snel mogelijk afgeleverd moet worden. “Er is een cultuur van wantrouwen ontstaan”, volgens de actiegroep.

Democratisering

De schrijvers van de brief zijn niet mild voor de zittende universiteitsbestuursleden. “Alle initiatieven komen van bestuurders, waarbij de staf veelal zelfs niet gehoord wordt, ook als het hun werk direct aangaat.”

De medewerkers eisen meer democratisering en decentralisering van de universiteit. “In plaats van steeds weer tegen onze zin beleid uit te voeren waar wij zelf geen inspraak in hebben gehad, willen wij, de wetenschappelijk staf, weer zeggenschap krijgen over onze eigen onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Het bestuur is er tenslotte voor de universitaire gemeenschap, niet andersom.”

De actiegroep ReThink eist dat “staf, bestuurders, en de universiteits- en faculteitsverenigingen mee gaan denken over de toekomst van de universiteit.” De ondertekenaars van de brief roepen ook het College van Bestuur en de Universiteitsraad op om te reageren op de brief.