innovatie

24 jun 2013, 09:09

Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN): Symposium over Kunst & Cultuur, Creatief en Gezond Ondernemen

Het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN), de Eems Dollard Regio (EDR) en de provincies Groningen en Drenthe organiseren morgen, dinsdag 25 juni a.s. het symposium Healthy Lifestyle: Kunst & Cultuur, Creatief en Gezond Ondernemen in het Hof van Saksen te Nooitgedacht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Healthy Ageing is een thema dat we niet meer weg kunnen denken in onze maatschappij. We worden met z’n allen steeds ouder en dat vraagt om nieuwe, slimme oplossingen om de kwaliteit van het leven te vergroten en de maatschappelijke lasten voor gezondheid te minimaliseren. Het gaat daarbij niet alleen over ouderen en ziekte, maar vooral ook over gezond opgroeien, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven.


Kunst en Cultuur speelt daarbij een grote rol, zij zijn zeer belangrijk bij het ontwikkelen van een healthy lifestyle. Tijdens dit symposium worden ondernemers en kunstenaars met elkaar verbonden en op die manier wordt er een basis gelegd voor maatschappelijk interessante contacten en creëren we een bodem voor economisch grensverleggende perspectieven.


Het symposium vormt het toneel voor verrassende, spannende invalshoeken en grensoverschrijdende ‘cross-overs’. Prof. dr. Roelof Hortulanus, voormalig directeur van het landelijk Extpertisecentrum Sociale Interventie, geeft een lezing over de betekenis van actieve kunstparticipatie voor de zingeving, gezondheid en het economische nut van ouderen. Bert van der Haar, voorzitter VNO/NCW Noord presenteert zijn visie op het maatschappelijk belang en ondernemerschap op het gebied van Kunst en Cultuur.

 

Verder worden er verschillende workshops georganiseerd, zoals bijvoorbeeld van het lectoraat Lifelong Learning in Music, zij geven creatieve muziekworkshops in verzorgingstehuizen en onderzoeken wat dat met ouderen doet. Of de Lambartushof, een kleinschalig centrum voor ouderen kunstenaars en wetenschappers waarin wonen, werken en zorg gecombineerd worden. En er wordt een bijzonder woonconcept uit Oldenburg gepresenteerd, dat gezamenlijk leven van ouderen en jongeren, singles en gezinnen, kinderen en (groot-)ouders als doel heeft.