innovatie

25 apr 2014, 09:09

Groningse landbouwers en LTO Noord ongerust over gevolgen gaswinning voor landbouw

Enkele tientallen individuele landbouwers  hebben samen met drie landbouworganisaties kritiek geleverd op het winningsplan voor het Groningen-veld. Dat werd namens hen gedaan door Boutovers Advocaten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gisteren verliep de termijn om een zienswijze in te dienen op het ontwerp-besluit van Minister Kamp voor het gewijzigde winningsplan van de NAM.

 

Mrs. Liesbeth Holtz-Russel en Bertil Westers hebben in samenwerking met een drietal landbouworganisaties, te weten de Vereniging Rechtskundig Bureau voor de Landbouwer, de Federatie Gronings Particulier Grondbezit en LTO-Noord, mede namens een 24-tal individuele landbouwers, een uitgebreide zienswijze ingediend op het ontwerp-besluit van de Minister voor het winningsplan van de NAM. De zienswijze legt de zwakheden van het winningsplan bloot.

 

 

In de kern komt het er op neer dat de onzekerheden en het gebrek aan wetenschappelijke consensus over het fysische proces (en dus het seismisch risico) dermate groot zijn, dat hierop geen beleid kan worden gevoerd. Kort gezegd: de input voor de diverse berekeningen is zeer discutabel en de output dus ook, aldus de landbouwers.

 

 

De zienswijze vraagt speciale aandacht voor de positie van de landbouwsector in de Provincie Groningen. Landbouw is één van de belangrijkste economische pijlers waarop de Groningse economie drijft. Een integrale beoordeling van de gevolgen van de gaswinning voor de landbouw ontbreekt, evenals een gedegen belangenafweging. “Over het winningsplan zoals dit nu voorligt is het laatste woord nog (lang) niet gezegd. “, aldus het advocatenkantoor.