innovatie

21 jan 2015, 21:09

Groninger Jan Boon succesvol met nieuwsbrief voor ondernemers over communicatieontwikkelingen

Groninger Jan Boon succesvol met nieuwsbrief voor ondernemers over communicatieontwikkelingen

 “Dat ik zou voldoen aan een bepaalde behoefte, had ik eerlijk gezegd wel een beetje verwacht, maar dat de reacties zo enthousiast en hartverwarmend zouden zijn, overtreft mijn stoutste verwachtingen.” Sinds begin 2012 geeft matchmaker en coach Jan Boon Bonen Weken uit. Het is een digitale  nieuwsbrief voor ondernemers en informeert over de communicatieontwikkelingen in relatie tot ondernemen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Ik merkte in mijn netwerk dat veel ondernemers zich alleen maar bezig houden met hun primaire proces en zich onvoldoende op de hoogte stellen van de ontwikkelingen die zich bij communicatie afspelen. Ze zijn gefocust op de ontwikkelingen van de organisatie waar ze voor werken en dat is natuurlijk ook logisch. Maar juist op dit moment gebeurt er zo veel in communicatieland. Invloeden van sociale media, de snelheid waarmee alles plaatsvindt om maar een paar issues te noemen, is enorm en dat neemt alleen nog maar toe.

 

“Waar vroeger een organisatie nog zelf aan haar imago kon bouwen (een gewenst beeld creëren onder het publiek), gaat dit principe vandaag de dag niet langer op. Mensen willen oprechte, geloofwaardige en betrouwbare informatie over een organisatie. Ze willen weten wat de organisatie werkelijk voor een waarde toevoegt. De keuze voor een organisatie wordt gemaakt op basis van een betrouwbare reputatie en niet langer op basis van een (ongeloofwaardige) campagne.

Hierin ligt het verschil tussen imago en reputatie. Een imago is een algemeen beeld. Organisaties kunnen aan hun imago werken door een sterke communicatiestrategie. Dit zegt echter weinig over de werkelijke kwaliteiten van de organisatie. Of over de vraag welke waarde de organisatie toevoegt voor haar stakeholders. Een communicatiestrategie heeft daarom geringe invloed op reputatie. Een reputatie ontstaat door ervaringen die belanghebbenden hebben met een organisatie. Voor een goede reputatie zal een organisatie goed moeten presteren en waarmaken wat ze belooft.”

 

Die waarneming en zijn grote interesse voor de ontwikkelingen in het communicatievak brachten Jan Boon er toe zijn constateringen te bundelen. “Ik beperk me in mijn nieuwsbrieven tot de essentie van het onderwerp. Wil iemand meer weten over dat onderwerp, zal hij of zij zelf op zoek moeten. Zo blijft het lekker leesbaar en maar ben je wel op de hoogte. Maar het blijven natuurlijk wel mijn bevindingen.”

 

Bonen Weken wil zo veel zeggen als ‘stellig op iets rekenen en daarnaar maatregelen nemen’ en is bedoeld voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf om hen te attenderen op het belang van communicatie, beeldvorming en reputatie van hun onderneming. “De lezer moet zelf maar bepalen wat hij of zij interessant vindt om te lezen en te weten.” In korte tijd groeide het lezersaantal van enkele honderden naar nu ruim 900. Iedere keer opent en leest bijna 40% de nieuwsbrief en dat is voor nieuwsbrieven een zeer goede en hoge score.

 

“Dat ik mijn achternaam nog zou kunnen gebruiken is een aardige bijkomstigheid. Geerth Boschma van communicatiebureau La Compagnie heeft me destijds geholpen aan de naam voor mijn column Bonen Doppen en dat bracht me op het idee voor mijn nieuwsbrieven op eenzelfde manier te werk te gaan.

 

Bonen Doppen en Bonen in de pot

Naast Bonen Weken schrijft Jan Boon in zijn onregelmatig verschijnende column Bonen Doppen over ontwikkelingen in het communicatievak. “In het begin was dat voor Business Busters Noord,” vertelt Jan Boon, “en later voor financieel-groningen.nl. Nu publiceer ik mijn column op mijn eigen website www.janboon.com.” In Bonen Doppen beschrijft hij de marketing-, communicatie- en reclamebewegingen in Noord-Nederland en is een onafhankelijke, signalerende en af en toe genadeloze column. Bonen Doppen wil zo veel zeggen dat een ieder voor zijn belangen moet zorgen, zijn zaken zelf beredderen. Je doet geen beroep op hulp van anderen; je benoemt en lost je eigen problemen zelf op.

 

 

Bonen Weken, Bonen in de pot en Bonen Doppen zijn uitgaven van Jan Boon Communicatie. Na ruim dertig jaar op vrijwel alle werkvelden van communicatie te hebben gewerkt, startte hij in 2010 met Jan Boon Communicatie, een communicatiebemiddelingsbureau. Meer informatie vindt u op

 

www.janboon.com.