innovatie

04 apr 2008, 10:10

Groninger hoogleraar benoemd tot chef-econoom van ‘The Conference Board’

Bart van Ark, hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, is per 1 april 2008 benoemd tot chef-econoom van The Conference Board. The Conference Board is een non-profitonderzoeksinstituut in de Verenigde Staten dat wordt gefinancierd door het bedrijfsleven. Van Ark is de eerste niet-Amerikaan die in de 90-jarige geschiedenis van het instituut is benoemd op deze positie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Van Ark zal leidinggeven aan een team van meer dan twintig economen die verantwoordelijk zijn voor het economisch onderzoek van The Conference Board. Ook zal hij optreden als woordvoerder voor de consumenten-vertrouwensindex voor de Verenigde Staten, voor conjunctuurindicatoren voor tien landen en voor de productiviteitscijfers voor meer dan honderd landen.

Samenwerking Conference Board en RUG
Van Ark, sinds 2000 hoogleraar aan de RUG op het gebied van economische ontwikkeling, technologische verandering en groei, heeft sinds 1997 als consulting director international economic research met The Conference Board samengewerkt. Door deze samenwerking hebben de RUG en The Conference Board gezamenlijk een productiviteitsdatabase ontwikkeld voor meer dan honderd landen. Deze wordt nu op jaarbasis gepubliceerd en leidt tot veel aandacht in de media en bij beleidsmakers over de hele wereld.

De benoeming is een bevestiging van The Conference Board’s toenemende aanwezigheid in Europa, Azië en het Midden-Oosten, waar inmiddels dertig procent van haar tweeduizend leden is gevestigd. Van Ark blijft na 1 april in een kleine deeltijdfunctie aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden.