innovatie

12 nov 2018, 15:03

Groningen moet ‘aantrekkelijkste kennisstad van Europa’ worden

Groningen moet ‘aantrekkelijkste kennisstad van Europa’ worden

Groningen moet de ‘meest aantrekkelijke kennisstad van Europa’ worden. Dat is de inzet van een nieuw akkoord dat maandagmiddag in Grand Café Prinsenhof in Groningen werd gesloten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het akkoord werd gesloten door de gemeente Groningen, provincie Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. In dit akkoord hebben de partijen afgesproken dat ze samen gaan investeren om Groningen nóg verder te ontwikkelen als kennis-stad.

 

De ondertekenende partijen werken al tien jaar samen om Groningen verder te ontwikkelen als kennisstad. Die samenwerking luistert naar de naam ‘Het Akkoord van Groningen’. Maar na tien jaar was er een actualisatie nodig van de doelstellingen. En daarom werd samenwerkingsovereenkomst geactualiseerd en zijn er nu doelstellingen geformuleerd voor de periode 2018-2022. ‘Verbinden en opschalen’, luidt de titel van deze strategische agenda.

 

Volgens burgemeester Peter den Oudsten van Groningen heeft het Akkoord van Groningen de afgelopen tien jaar al véel opgeleverd. Zoals de Zernike Campus Groningen of het International Welcome Center Groningen (IWCN). Volgens de burgemeester is het uitstekend dat hoger onderwijs en overheden samenwerken, maar zou het ook goed zijn om het MBO en jonge ondernemers er bij te betrekken.

 

De nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, prof. Jouke de Vries, vindt dat Groningen zich een beetje lijkt te ontwikkelen tot ‘het Shanghai van Nederland’, zo dynamisch als het er tegenwoordig aan toe gaat. Volgens hem zou het een goede zaak zijn om ook de provincies Friesland en Drenthe bij de samenwerking rond de kenniscentra te betrekken.

 

Ook Henk Pijlman, voorzitter van het bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, is enthousiast over de samenwerking binnen het Akkoord van Groningen. ‘Toen jaar geleden was het Zernike-terrein echt een onaangename poel, die de naam van de aangrenzende wijk Paddepoel eer aan deed. Maar kijk nu eens! Wat is het een interessant gebied geworden. We doen het hier echt hartstikke goed, en eigenlijk klopt de benaming van Groningen als Shanghai van het Noorden helemaal. Dus wat mij betreft gaan we de komende jaren even enthousiast verder met de ontwikkeling van Groningen als dé meest aantrekkelijke kennisstad van Nederland’, aldus Henk Pijlman.

Prof. Jouke de Vries, Voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen
Prof. Jouke de Vries, Voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen