innovatie

10 dec 2013, 21:09

Groningen krijgt twee nieuwe Fietsroutes Plus: naar Winsum en Ten Boer

De provincie Groningen krijgt er twee nieuwe Fietsroutes Plus bij: één tussen Groningen en Winsum en één tussen Groningen en Ten Boer. Gedeputeerde Staten hebben hiervoor de voorkeurstracés vastgesteld. De Fietsroute Plus tussen Winsum en Groningen komt ten westen van de spoorlijn te liggen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Fietsroute Plus tussen Ten Boer en Groningen volgt de oude Stadsweg van Ten Boer naar Groningen. Tussen Garmerwolde en Lewenborg komt een nieuw fietspad door het land dat aansluit op Midscheeps, een vrijliggend fietspad dwars door Lewenborg. Als Provinciale Staten instemmen met de voorkeurstracés, dan worden de plannen samen met de omgeving verder uitgewerkt. Op zijn vroegst in 2016 wordt begonnen met de aanleg van de nieuwe Fietsroutes Plus.

Winsum


De Fietsroute Plus in Winsum komt ten westen van het spoor te liggen. Dat is de route die het snelst en veiligst is en waar fietsers het minste last hebben van autoverkeer. Ook is de verwachting dat door deze route het aantal fietsers het meest toeneemt. Voor het meest noordelijke deel van de route wordt nog uitgewerkt wat het beste tracé is. Dit gebeurt in samenhang met de plannen voor de verbetering van de wegverbinding bij de N361. Hiervoor zijn nog drie opties: langs de oostkant van de N361, langs de westkant van het spoor of langs de oostkant van het spoor. De aanleg van de Fietsroute Plus naar Winsum gaat ongeveer 6,4 miljoen euro kosten.

 

Ten Boer


De huidige Stadsweg tussen Groningen en Ten Boer wordt verbreed tot een Fietsroute Plus van drie meter breed. Daarnaast wordt het verbrede fietspad op een andere manier aangesloten op de fietsstructuur in de Stad. De manier waarop wordt in de volgende fase besloten in samenspraak met de omgeving. De huidige fietsroute langs de provinciale weg N360 blijft daarnaast bestaan en wordt direct na Garmerwolde met een nieuw fietspad door het land aangesloten op Midscheeps in Lewenborg. Hiermee wordt het weggedeelte met de meeste onveiligheid en oponthoud vermeden.
De Fietsroute Plus naar Ten Boer gaat ongeveer 4 miljoen euro kosten.