innovatie

14 mei 2014, 16:04

'Groningen kan aanzienlijk meer rendement halen uit student-ondernemingen'

'Groningen kan aanzienlijk meer rendement halen uit student-ondernemingen'

Groningen kan nog veel meer profijt halen uit start-ups. Want veel van de zeer kansrijke producten en diensten van student companies en startups redden het nu niet, omdat er niet voldoende ondernemingskracht aan kon worden gekoppeld. Dat stelt Frans M. Donders, directeur van het Groningen Center of Entrepreneurship Value050. In onderstaand blog zet hij uiteen hoe hij denkt dat Groningen veel meer profijt kan halen uit startende studentenbedrijven, door rijpe en groene ideeën op een verstandige manier te koppelen aan effectieve ontwikkelings- en ondernemingskracht.

 

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

`Nederland innovatieland. Een begrip dat door velen wordt gekoesterd, maar dat tegelijkertijd behoorlijk onder druk staat. De sterke kennis- en technologiecomponent van onze economie, stelt stevige eisen aan de opleidingsgraad  van de beroepsbevolking en aan het aantrekken van talent van elders. Nederland heeft een hoog opgeleide bevolking, maar lijkt nog steeds niet goed in staat om deze berg aan kennis om te zetten in innovatie en economische ontwikkeling. We zijn ook van oudsher beter in handel en export, dan in het te gelde maken van onze kennis. Tegelijk worden we geconfronteerd met sterker wordende concurrenten. Andere landen lopen hun achterstand op onderwijs- en innovatiegebied snel in.

 

 

 

Een belangrijk deel van de oplossing schuilt in het koesteren en tot wasdom brengen van de vele innovatieve ideeën die ons onderwijs en onderzoek voortbrengen. Alleen al in Groningen zijn meer dan 50.000 studenten en duizenden wetenschappers en professionals actief in het hoger onderwijs. Via onderwijs en onderzoeksprojecten, leer-werk bedrijven, student companies, stages en afstudeerprojecten worden elk jaar duizenden, vaak nieuwe en innovatieve, ideeën geboren en (deels) tot ontwikkeling gebracht. Maar veel hiervan raakt ook weer net zo snel in de vergetelheid, nadat een project is afgerond.

 

 

 

Ik heb de afgelopen jaren zeer kansrijke producten en diensten van student companies en startups zien verdwijnen, omdat er niet voldoende ondernemingskracht aan kon worden gekoppeld. De redenen hiervoor zijn legio en complex en liggen zowel binnen het onderwijs als daarbuiten. Daarover een volgende keer meer. Twee tipjes van de sluier. Het is vaak nog lastig voor een student om af te studeren op een eigen bedrijf. Daarnaast komen innovatieve en valoriseerbare ideeën lang niet altijd van studenten die willen gaan ondernemen. Misschien juist wel niet.

 

 

 

Wat ik nu vooral wil benadrukken is het belang van het met elkaar oplossingen bedenken voor het behoud van de veelheid aan rijpe en groene ideeën en het daaraan koppelen van effectieve ontwikkeling- en ondernemingskracht. Daarbij is in (Noord) Nederland de dieptebenadering via de lijnen van bijvoorbeeld octrooien en patenten, co-creatie, publiek-private samenwerking en topsectoren al sterk ontwikkeld. De minstens zo effectieve brede en inductieve aanpak is minder goed uitgewerkt. Een aanpak waarbij ideeën van studenten en professionals - de ruwe diamantjes - goed worden vastgelegd, opgeslagen en actief gekoppeld aan startende of gevestigde ondernemers. Een kennisintensieve regio als Groningen kan hier veel economische en maatschappelijke ontwikkeling en waarde uit halen.

 

 

 

Mozes en de berg. Een berg ruwe diamantjes in dit geval. We zijn er in het Groningen Center of Entrepreneurship Value050 volop mee aan het werk. Alle ideeën, studenten, wetenschappers, professionals en ondernemers zijn welkom.´

 

Frans M. Donders

 

www.cube050.nl