innovatie

06 dec 2013, 09:09

Belangstelling Groningse scholieren voor Bètasteunpunt Hanzehogeschool

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs binnen én buiten Noord-Nederland weten het Bètasteunpunt van de Hanzehogeschool Groningen steeds beter te vinden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Bètasteunpunt startte in 2009 met hulp voor scholieren bij het maken van een (profiel)werkstuk en/of meesterproef op het gebied van ICT en Techniek. Nu -bijna vijf jaar later- komen er steeds vaker leerlingen naar de Hanzehogeschool om proefjes te doen, te brainstormen met docenten of studenten en om kennis te maken met de technische opleidingen door middel van bijvoorbeeld masterclasses. Ook docenten uit het voortgezet onderwijs kunnen profielvoorlichting en gastlessen aanvragen of Bètawerkplaatsen en Bèta-docentendagen bijwonen.


•         Middelbare scholen uit het Noorden vragen via het Bètasteunpunt profielvoorlichting aan. Ze worden daarbij geholpen door docenten en studenten met onderwerpen als sensortechnologie, patiënten helpen met medische technologie of CSI. Afgelopen jaar maakten ruim 1.200 havo-3 en vwo -3 leerlingen gebruik van deze mogelijkheid.

•         In het (voor)examenjaar maken zowel havisten als vwo’ers een profielwerkstuk of meesterproef. Het Bètasteunpunt helpt bij oriëntatie voor het onderwerp, geeft hulp bij uit te voeren proeven, en het aanleveren van experts voor de meesterproef.

•         In het schooljaar 2013-2014 is het aantal leerlingen dat proefjes komt doen op de Hanzehogeschool fors gestegen. In bijna alle gevallen krijgen de leerlingen hulp van studenten met een docent op de achtergrond. Niet alleen de proef, maar ook de studie en het studentenleven worden besproken.

•         Voor gemotiveerde leerlingen vanaf havo/vwo 4 tot en met het examenjaar worden twee keer per jaar masterclasses gehouden, waarbij een leerling zich de hele dag verdiept in een thema. Er is geen verplichting vanuit school, de leerling meldt zich zelf aan. Thema’s voor dit jaar zijn bijvoorbeeld Energy of the future en Urban Living. In oktober werden de masterclasses bezocht door 74 leerlingen, afkomstig van 17 VO-scholen.

•         Leerlingen van de noordelijke Technasia doen mee met de keuzecolleges, die twee dagen in beslag nemen en een inhoudelijke verdieping van hun vaste lesstof vormen.

•         Drie keer per jaar wordt een verdiepingsdag voor vo-Bètadocenten georganiseerd. Op 13 februari organiseert het Bètasteunpunt een dag mat het thema toegepast onderzoek versus fundamenteel onderzoek.
Meer informatie over het Bètasteunpunt is te vinden op www.hanze.nl/betasteunpunt<http://www.hanze.nl/betasteunpunt>.