bedrijf-in-beeld

18 feb 2019, 10:10

Rabobank Stad en Midden Groningen stelt 150.000 euro beschikbaar voor verenigingen via Rabo Clubkas Campagne

Rabobank Stad en Midden Groningen stelt 150.000 euro beschikbaar voor verenigingen via Rabo Clubkas Campagne

Goed nieuws voor de verenigingen en stichtingen die klant zijn bij Rabobank Stad en Midden Groningen. Zij kunnen door deelname aan de Rabo Clubkas Campagne geld verdienen voor hun club. In totaal is er 150.000 euro beschikbaar. 

De basisgedachte van de Rabobank Clubkas Campagne is dat klanten die ook lid zijn van Rabobank Stad en Midden Groningen inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven. 

Leden van Rabobank Stad en Midden Groningen mogen vijf stemmen uitbrengen op de deelnemende verenigingen en stichtingen. Deze leden bepalen hoe het beschikbaar gestelde bedrag van € 150.000,- verdeeld wordt. Hun stemmen zijn dus geld waard. Het is dan ook in het belang van de vereniging of stichting om zoveel mogelijk stemmen te werven. De stemperiode vindt plaats van 11 t/m 30 april 2019. Leden worden in die periode op diverse manieren opgeroepen om te gaan stemmen. 

Inschrijving is geopend
Verenigingen en stichtingen die voldoen aan de voorwaarden, worden uitgenodigd zich in te schrijven voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne via de website van Rabobank Stad en Midden Groningen. Bij deze inschrijving moeten ze een maatschappelijk bestedingsdoel opgeven. 

Bekendmaking stemresultaten
Tijdens een Finale Avond in mei, wordt de uitslag van de stemming bekend gemaakt. 

Clubkascampagne