bedrijf-in-beeld

05 jun 2019, 12:12

Nederland loopt achter op schema energiebesparingsdoel Energieakkoord

Nederland loopt achter op schema energiebesparingsdoel Energieakkoord

Niet alleen de overheid zet in op een duurzame samenleving en het halt toeroepen van de klimaatverandering. Ook organisaties en burgers werken nauw samen om bij te dragen aan deze doelen. Zo is in 2013 het Energieakkoord in het leven geroepen door meer dan 40 samenwerkende organisaties. Deze maand werden de statistieken opgemaakt in een onderzoek van Energievergelijken.nl en het blijkt dat Nederland ook achterloopt op de doelen omtrent energiebesparing (1,5% per jaar). 

Energiebesparing en vergroten aandeel hernieuwbare energie

Naast de eerste pijler van het Energieakkoord, de energiebesparing, is er die van het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie; naar in ieder geval 14% in 2020. De twee pijlers zijn sterk met elkaar verbonden. Hoe meer er bespaard wordt, hoe minder duurzame energie het totaal van die 14% is en hoe sneller dat doel dus behaald kan worden.

Het energieverbruik in Nederland was in 2018 52 petajoule (PJ) lager ten opzichte van 2017. Voor de beeldvorming: 1 PJ energie staat gelijk aan gas- en stroomvoorziening van 15.000 huishoudens voor een jaar. Vanaf het ingaan van het Energieakkoord is de daling nogal grillig geweest en in 2015, 2016 en 2017 is er zelfs sprake geweest van een stijging. Door deze stijging loopt Nederland nu achter. Om in 2020 nog op schema te komen, moet er in 2019 nog 190,80 PJ en in 2020 100 PJ bespaard worden. Dit staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van bijna 4,4 miljoen huishoudens. Deze doelstellingen lijken bijna onmogelijk om nog te halen. 

Extra maatregelen

Het is tijd om alle zeilen bij te zetten om te kijken of de doelstellingen alsnog behaald kunnen worden. Zo is onder meer de Informatieplicht bij de Wet milieubeheerontstaan. Deze maatregel verplicht bedrijven en instellingen die meer dan of 25.000 m3 gas of 50.000 kWh stroom verbruiken op jaarbasis te rapporteren over de energiebesparende maatregelen die ze treffen of getroffen hebben. Een dwangsom is de consequentie indien zij dit verzaken. 

Hoe kunnen individuele huishoudens bijdragen aan energiebesparing?

Het energievraagstuk kent twee zijdes: het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen. Ook individuele huishoudens kunnen hun steentje bijdragen om de besparingsdoelstelling te helpen behalen. 

Ten eerste begint het besparen met het minder verbruiken van elektriciteit en gas. Het gaat om kleine veranderingen in gedrag die bij elkaar opgeteld grote gevolgen hebben. Douche korter. Zet de verwarming minder hoog. Zorg dat er geen elektrische apparaten onnodig draaien en dat het korte wasprogramma wordt gebruikt. Hang de was buiten op in de lente, de zomer en de herfst. Draai het gas uit onder de rijst, pasta en groente. En maak gebruik van een thermoskan voor koffie en thee. 

Dan zijn er nog de veranderingen in huis die helpen bij de besparingsdoelstelling: isoleren. De meeste woningen zijn verre van energieneutraal. Echter kan het achteraf isoleren van de vloeren, muren en daken en het vervangen van enkel glas veel energiebesparing opleveren. Bovendien zorgen deze maatregelen voor een beter energielabel en daarmee levert de woning bij verkoop meer op.