bedrijf-in-beeld

12 jun 2019, 13:01

Letselschade opgelopen: en nu?

Letselschade opgelopen: en nu?

Bent u het slachtoffer van letselschade dan hebt u over het algemeen het recht op een schadevergoeding. Deze vorm van schade kunt u op verscheidene manieren krijgen, maar het is vaak letsel door het toedoen van een ander. Als u gebruik wilt maken van uw recht op een schadevergoeding, dan kunt u een letselschade specialist inhuren. Hij/zij zal u al dan niet gratis helpen bij het ondernemen van acties wat betreft het letselschadebedrag. 

Wat is letselschade?

Voordat u een letselschade specialist gaat contacteren is het verstandig om eerst te kijken naar de gekregen schade, want dit hoeft niet beslist letselschade te zijn natuurlijk. Letselschade houdt namelijk in dat u letsel hebt gekregen door het toedoen van iemand anders, waardoor u schade lijdt. Als dit het geval is zal de verantwoordelijke een schadevergoeding aan u moeten betalen. Er zijn meerdere oorzaken van letselschade, zoals een verkeersongeluk, een ongeval gerelateerd aan uw werk of u loopt verwondingen op door een dier. U heeft soms zelfs recht op een vergoeding als het letsel (gedeeltelijk) uw eigen schuld is. 

 

De vervolgstappen

Bij letselschade is uw doel een schadevergoeding te krijgen van de personen verantwoordelijk voor uw schade. Daarbij kunnen letselschade specialisten u helpen, verscheidene instanties bieden gratis juridische bijstand. Voordat u juridische hulp inschakelt is het wel handig om bewijsmateriaal te verzamelen. Dit is nodig zodat u de tegenpartij aansprakelijk kunt stellen. Bij bewijsmateriaal kunt u denken aan foto’s van het ongeval en de schade, maar ook het noteren van contactgegevens van de getuigen. Hierna kunt u een letselschade specialist inschakelen, al kunt u er ook voor kiezen om de letselschadezaak zelf te regelen. Dit neemt logischerwijs een risico met zich mee, want de verdediging van de tegenstander kan u overrompelen. Hierdoor kunt u akkoord gaan met een te lage schadevergoeding of in een erger geval krijgt u helemaal geen vergoeding. Hierdoor is het verstandiger om een jurist of expert op het gebied van letselschade te regelen.

Hierna zult u relevante gegevens, waaronder het bewijsmateriaal, verzamelen. Dit zal gebruikt worden om aan te tonen dat de tegenpartij verantwoordelijk is voor uw opgelopen letselschade. De volgende stap is het aansprakelijk stellen van de verantwoordelijke, wat bij voorkeur schriftelijk wordt gedaan zodat het goed gedocumenteerd wordt. Het is tevens belangrijk om de kosten bij te houden, inclusief de inkomsten die u misloopt door het opgelopen letsel. Als er een kans is dat u in de financiële problemen komt kunt u een voorschot op de schadevergoeding aanvragen. Hierna moet u de schade vaststellen, inclusief de mogelijke schade in de toekomst naar aanleiding van het letsel. De laatste stap is het krijgen van een eerlijke schadevergoeding van de tegenpartij. Het leed van het letsel mag dan niet voorbij zijn, u heeft in elk geval wel een eerlijke compensatie in de vorm van geld gekregen.