economie

05 nov 2009, 23:11

Woningstichting Talma (Hoogezand) en Woonstade (Groningen) willen samen

Het afgelopen jaar hebben de bestuurders van Woonstade (Groningen) en Woningstichting Talma (Hoogezand-Sappemeer) intensief overleg gevoerd met elkaar over een gezamenlijke toekomst. Beiden zien grote voordelen in het samenvoegen van de organisaties. Woonstade, met name werkzaam in Hoogkerk en Oosterhoogebrug/Ruischerbrug en Woningstichting Talma, werkzaam in de gemeente Hoogezand-Sappemeer, hebben een vergelijkbare omvang in aantal woningen en veel overeenkomst in hun cultuur. Dicht bij de klant, zorgen voor goed wonen. Aan de hand van een startnotitie hebben de RvC’s van beide corporaties inmiddels ingestemd met het besluit van de bestuurders om verdere stappen in dit proces te ondernemen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Al een tijdlang werken de corporaties samen op het gebied van het vermogensbeheer, vooral om van elkaar te kunnen leren. Van daaruit werd als vanzelf de wens geboren om te onderzoeken of verdere samenwerking tot de mogelijkheden zou behoren. Daarbij werd vooral ook gekeken naar overeenkomsten in kwaliteiten zoals de menselijke schaal, korte lijnen naar de klant, een pragmatische instelling en een sterke lokale verbondenheid.

Doel
Het doel is om er zorg voor te dragen dat door een samengaan van beide organisaties, zij ook in de toekomst garant kunnen staan voor een uitstekende dienstverlening en in staat blijven een bijdrage te leveren aan goed wonen in de buurten en wijken. Verder is het de bedoeling de organisaties te verstevigen door versterking van kwaliteit en professionaliteit, zodat continuïteit op termijn gewaarborgd is, waarbij de eigenheid van beide corporaties overeind blijft.

Proces
De komende periode onderzoeken de bestuurders, MT-leden, medewerkers en leden van de RvC van beide organisaties onder leiding van een onafhankelijke adviseur de zaken die nodig zijn om een goede fusie mogelijk te kunnen maken. De streefdatum daarvan is 1 januari 2011.