economie

08 mrt 2012, 15:03

Windenergie van alle kanten belicht tijdens bijeenkomst In Oldambt

De gemeente Oldambt organiseert op 13 maart een bijeenkomst over windenergie in Scheemda. Daarbij kunnen tal van betrokkenen hun mening geven over windenergie, zodat de bevolking zich zeer uitvoerig kan laten informeren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Windenergie staat momenteel volop in de belangstelling. De rijksoverheid stimuleert deze vorm van duurzame energie en ziet graag een versnelde toename van het aantal geproduceerde MegaWatt’s aan groene energie in Nederland. Om dit te realiseren is onder andere de gemeente Oldambt in beeld. De gemeente vindt het belangrijk om alle inwoners van haar gemeente goed te informeren over de ontwikkelingen die nu spelen. Om een compleet beeld neer te zetten zijn externe partijen zoals natuurverenigingen, initiatiefnemers e.d. uitgenodigd om een stand in te richten om hun kijk op windmolens in het Oldambt voor het voetlicht te brengen.

Omdat de informatieavond toch meer voorbereiding vraagt, is besloten de informatieavond te verplaatsen van 13 maart naar woensdagavond 28 maart, aanvang 19.30 uur, in de Oldambtster Herberg Esbörg aan de Esbörgstraat 16 te Scheemda.