economie

22 sep 2011, 07:07

Wethouder Schroor van Groningen met ondernemers en instellingen naar Hamburg

Sinds gisteren, woensdag 21 tot en met a.s. vrijdag 23 september brengt een delegatie van bedrijven, zelfstandig ondenernemers en instellingen een bezoek aan Hamburg. De delegatie staat onder leiding van Ton Schroor, wethouder Economische Zaken en Innovatie, Internationale Handelsrelaties en Cultuur van Groningen. Het bezoek staat in het teken van de creatieve sector, cultuur en toerisme en is verbreed met de regio Groningen- Assen. Ton Schroor wordt vergezeld door Henk Matthijsse, wethouder Economische Zaken van Assen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Reeds in 1492 sloten de Hanzesteden Hamburg en Groningen een verbond om de economische positie van beide steden te beschermen en te bevorderen. Een samenwerking die in de 21e eeuw nieuw leven is ingeblazen. De gemeente Groningen onderhoudt sinds 2006 bestuurlijke contacten met de stad Hamburg.

Dit is bekrachtigd met een intentieverklaring op het gebied van ICT, Media en de creatieve industrie in 2009. Doel van het aanstaande bezoek is het verdiepen van de samenwerking, het openstellen van de netwerken voor ondernemers en instellingen in beide steden, het bevorderen van uitwisseling en samenwerking en het verder aanhalen van de bestuurlijke contacten. Het aansluiten van de gemeente Assen biedt de mogelijkheid extra aandacht te besteden aan sensortechnologie. Dit is een van de economische speerpunten waarmee de regio Groningen-Assen zich profileert.

Programma.


Schroor en Matthijsse worden donderdag 22 september in het Rathaus ontvangen door de Staatsrat (staatssecretaris) van Cultuur, de heer Hill. Verder staan uitwisselingen tussen ondernemers bij de Kreativgesellschaft op het programma, waarbij de aandacht uitgaat naar de creatieve industrie, marketing en toerisme.

 

 

Het middagprogramma staat in het teken van de gaming-industrie in Hamburg en sensortechnologie in de regio Groningen-Assen. De dag wordt afgesloten met wederzijdse presentaties in de Kunsthalle en een netwerkdiner voor ondernemers en instellingen uit de drie steden.

Op vrijdag zal wethouder Schroor samen met een vertegenwoordiging van Eursonic/Noorderslag de directie van het Reeperbahnfestival ontmoeten, dat op dat moment in de stad plaatsvindt.

Beide steden maken vrijdag afspraken over samenwerking in het kader van de Creative City Challenge, een Europees programma in de Noordzeeregio ter bevordering van de creatieve industrie. Eurosonic/Noorderslag en het Reeperbanhfestival organiseren in dat kader met ingang van 2012 een matchmaking- evenement tussen ‘leveranciers’ van muziek en bedrijven in de creatieve industrie, webdesign en media.

De deelnemende bedrijven hebben de gelegenheid vrijdagmorgen een eigen programma te volgen. De reis wordt gezamenlijk afgesloten met een bezoek aan HafenCity, één van de grootste stedelijke ontwikkelingsprojecten in Europa.