economie

20 dec 2017, 10:10

Westerhaven-ondernemers popelen om winkelgebied nóg beter te maken

Westerhaven-ondernemers popelen om winkelgebied nóg beter te maken

‘We gaan aan de slag. We hebben nu een leuke club bij elkaar, en deze ondernemers staan te popelen om samen activiteiten te organiseren’. Dat betoogde Fokko Schepel, de kersverse voorzitter van de kersverse Ondernemersvereniging Westerhaven. Hij sprak ter gelegenheid van de officiële oprichting dinsdagmiddag van deze ondernemersvereniging.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Net als eerder ondernemers in de Herestraat en aan de Vismarkt vonden ook ondernemers rond de Westerhaven dat het tijd werd een gezamenlijke ondernemersvereniging op te richten, om samen op te komen voor de ondernemersbelangen. Bij de oprichting werden de Westerhaven-ondernemers gesteund door de Groningen City Club.

 

Volgens voorzitter Fokko Schepel is er weliswaar al zeer veel verbeterd op en rond de Westerhaven, maar blijft er ook nog wel het nodige te wensen over. Zeker op de gebieden van bereikbaarheid en veiligheid, en ook moeten er nog wat kinderziektes worden weggewerkt in het op zichzelf al sterk verbeterde gebied. Ook zou er meer eenheid mogen komen in de bebording, zouden de borden naar de parkeergarage van Q park beter mogen, is er onduidelijkheid voor fietsers en is er na elven ’s avonds sprake van sluipverkeer.

 

Voorzitter Eric Bos van de Groningen City Club liet weten blij te zijn met de nieuwe vereniging. ‘Alleen door samenwerking kom je verder! We streven het zwaan-kleef-aan effect na, zodat zoveel mogelijk ondernemers bij hun eigen vereniging worden aangesloten. We zijn heel blij met jullie!’, zo zei hij tot de Westerhaven-ondernemers.