economie

25 mei 2012, 11:11

Werkgeversorganisaties teleurgesteld over afblazen spoorlijn

De werkgeversorganisaties VNO-NCW Noord en MKB-Noord zijn teleurgesteld over het afblazen van de spoorlijn tussen Groningen en Heerenveen. ‘Hiermee mist het Noorden de laatste kans om alsnog de Zuiderzeelijn van Groningen naar de Randstad te realiseren’, aldus Lambert Zwiers, directeur VNO-NCW Noord. De spoorlijn komt er niet, omdat er volgens de provincies te weinig geld beschikbaar is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De teleurstelling is ook groot omdat juist de werkgeversorganisaties een beslissende rol hebben gespeeld bij het beschikbaar komen van de compensatiegelden voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn in 2007. VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord vinden dat de markt geen faire kans heeft gekregen. ‘De bestuurders trekken de stekker om financiële redenen uit het project, terwijl marktpartijen tot twee maal toe hebben aangegeven dat de spoorlijn binnen de budgettaire kaders uitvoerbaar is’, stelt Ron van Gent, regiodirecteur MKB-Nederland Noord. ‘et is teleurstellend dat we niet de gelegenheid hebben gekregen om hier invulling aan te geven.’

Volgens VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord hebben de provincies onvoldoende oog voor het strategische en structuurversterkende karakter van de spoorlijn. Zo ontbreekt het de provincies aan lef en ambitie, vinden beide organisaties. ‘We missen we de kans om de lijn door te trekken naar de Randstad en de andere kant op richting Hamburg’, stellen ze in een persbericht.
Beide organisaties verwachten waardige alternatieven voor het geld dat nu beschikbaar is gekomen.