economie

28 apr 2012, 11:11

Werkgelegenheid in Groningen gegroeid, ondanks recessie

De werkgelegenheid in de stad Groningen is in 2011 toegenomen tot meer dan 135.000 arbeidsplaatsen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

En hoewel er meer bijstandsgerechtigden kwamen, lukte het om bijna duizend mensen uit de bijstand te laten uitstromen naar werk. Dat staat in de Gemeenterekening 2011, met de beleidsmatige en financiële verantwoording over 2011 van B en W van Groningen.