economie

27 jun 2002, 00:12

Wedstrijd voor milieuvriendelijk ondernemen in Groningen

Groningen krijgt een speciale wedstrijd om het duurzaam ondernemen van het bedrijfsleven inde stad te bevorderen. Daartoe wordt dit jaar voor het eerst de Duurzame Wisseltrofee voor bedrijven uitgereikt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bedrijven in Groningen die duurzaam en maatschappelijk ondernemen kunnen een projectvoorstel indienen. Het gaat hierbij niet alleen om het maken van winst, maar ook om bij de bedrijfsvoering rekening te houden en verantwoord om te gaan met natuur en milieu en de sociale kant van ondernemen. Bedrijven die een projectvoorstel willen indienen kunnen contact opnemen met de Milieudienst, Projectbureau Lokale Agenda 21, tel. (050) 367 12 80.
Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen en kiest daaruit de winnaar van de Groningse Toekomstprijs 2002 én het bedrijf dat in aanmerking komt voor de Wisseltrofee Duurzaam Ondernemen 2002. Inzendingen kunnen ook meedoen aan de Nationale Toekomstprijs. De winnaars van deze prijs ( € 12.500) voor personen, non-profitorganisaties en bedrijven worden oktober 2002 bekend gemaakt.
Bij het Gemeentelijk Informatie Centrum en de bibliotheken ligt een folder klaar. Het speciale inschrijfformulier kan worden opgevraagd bij de Milieudienst, tel. (050) 367 10 80. Ook kan via internet informatie en het inschrijfformulier worden verkregen: www.groningen.nl onder de rubriek wonen & leven.