economie

10 mrt 2011, 08:08

Wat ging er mis met de communicatie rond Groninger Forum?: themabijeenkomst Noorder Perssocieteit op 21 maart

Maandag 21 maart organiseert de Noorder Pers Sociëteit een themabijeenkomst over het Groninger Forum. Om precies te zijn: over de vraag ‘Wat ging er mis met de communicatie rond Groninger Forum?’

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De organisatoren willen niet de politieke discussie over het Forum overdoen, maar belichten wat er vanuit communicatie- en journalistiek oogpunt schortte - of niet schortte - aan de manier waarop het project aan het publiek werd gepresenteerd.


Zou de provincie wellicht de toegezegde subsidie wel hebben verschaft als het Forum-plan anders (beter?) was gecommuniceerd? Heeft de Forum-organisatie zich wel voldoende laten zien? En had de invulling van het Forum bijvoorbeeld niet veel nadrukkelijker voor het voetlicht moeten worden gebracht?


Sprekers zijn: Henk Pijlman (Hanzehogeschool), Betty de Boer (Tweede Kamer VVD), Ben Warner (voormalig communicatiechef Gasunie), Rob Mulder (communicatiedeskundige, tegenwoordig actief namens Groninger Forum) en Kees van Twist (Groninger Museum). Onder leiding van Goos de Boer (RTV Noord) discussiëren deze vijf ingewijden over hoe het met de communicatie rondom het Forum is en was gesteld.


De bijeenkomst voor mensen actief in journalistiek, communicatie en pr. in Groningen, zal worden gehouden op maandag 21 maart in De Hanzesociëteit in Groningen en begint ’s middags vanaf vijf uur.

Meer informatie:


www.noorderperssocieteit.nl