economie

05 mei 2009, 08:08

Waddengoud voor kokkels uit de Waddenzee- certificaat voor Groninger kokkelvissers

Jouke Visser en Jan Kwist, beide kokkelvissers op de Waddenzee, hebben het 'Waddengoud certificaat' ontvangen. Zij vangen kokkels met een zogenaamde handbeugel en het Waddengoud-keurmerk betekent dat zij voldoen aan eisen van duurzaamheid en streekgebondenheid. Zo houden zij bij hun visserij rekening met de natuur, onder andere geen verstoring van vogels en zeehonden, en vindt de verwerking, waaronder het verwateren, plaats in het Waddengebied (zie www.waddengoud.nl voor het volledige reglement).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Waddengoud poogt de kokkelvisserij duurzamer te maken door de toegevoegde waarde van het product te vergroten. Door strenge eisen op gebied van duurzaamheid, kwaliteit, vangst en verwerking in de streek, hebben gecertificeerde vissers een gegarandeerd vers product in handen met een hoge kwaliteit. “Conform de Waddengoud-richtlijnen brengen wij de kokkels, in zakken hangend in het zeewater, zo snel mogelijk naar de wal. Hierdoor zijn ze uiterst vers en door de snelle verwerking in de streek kunnen we dagverse kokkels leveren”, aldus de Harlinger kokkelvisser, Jouke Visser.

Vraag naar kokkels
De gangbare kokkel in conserven of vers is een gewild exportproduct naar de mediterrane landen. Met de Waddengoud gecertificeerde kokkel proberen de vissers juist ook de Nederlandse en Belgische markt aan te boren. Sinds kort zetten zij de kokkels af op de Verse Vismarkt Wieringen in Den Oever en de Noordermarkt in Amsterdam. Waddengoud verwacht deze zomer ook vraag naar Waddengoud-kokkels vanuit de Nederlandse horeca. “Traditioneel is de zomer het hoogtepunt in het kokkelseizoen. De dagverse kokkel biedt de horeca vele nieuwe mogelijkheden en zeker met het ambachtelijke verhaal achter de kokkelvisserij: het vangen met de handbeugel dat nog precies op dezelfde manier gaat als twee eeuwen geleden”, vertelt Marc van Rijsselberghe van de Stichting Waddengroep.

Milieu
Kokkels zijn schelpdieren die een cruciale plaats innemen in de voedselketen van het Waddengebied.
Door de sanering van de kokkelvisserij, waar sinds 2005 een verbod geldt voor de mechanische kokkelvisserij, is er in de Waddenzee weer volop voedsel voor de vele wadvogels, zoals de steltloper en de scholekster, voor wie de kokkels één van de belangrijkste voedselbronnen vormen. Handkokkelaars mogen slechts 5% van het bestand opvissen. Ze doen dit in gebieden met de hoogste kokkeldichtheden en de juiste grondsoorten.