economie

02 jan 2012, 10:10

VVD Groningen stelt vragen over het peperdure ‘stellen van zinloze vragen’

De VVD in Provinciale Staten van Groningen vindt dat er veel te veel vragen worden gesteld door de politici. Dat kost volgens de VVD veel te veel geld. Maar omdat de VVD niet weet hoeveel geld dat kost en hoe groot die verkwisting dan is, stelt ze fractie zelf vragen, zo meldt VVD Statenlid M. Wulfse.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De VVD in provinciale staten heeft vragen gesteld over de kosten van expertmeetings, moties, schriftelijke vragen en debatten. De fractie vindt het belangrijk dat politici zich realiseren wat al deze instrumenten kosten voordat ze deze inzetten.

 Een onderzoek in Den Haag leerde dat het beantwoorden van een Kamervraag € 3750,- kost. De uitvoering van een motie kost daar gemiddeld € 7500,-.


“Wat kost het bij ons ? Dat weten we niet . Als politici in de provincie maken we ook graag en vaak gebruik van het ambtenarenapparaat om antwoord te krijgen op allerlei vragen. We organiseren expertmeetings en doen werkbezoeken. Dat mag en daar is niets mis mee zolang het bedoeld is om de kwaliteit van ons bestuur te verbeteren. “ aldus statenlid M. Wulfse.


Henk Bleker


“ Soms vraag je je wel af of het echt daarom te doen is, of vooral bedoeld is om de achterban tevreden te stellen door met tromgeroffel in de pers te komen. We mogen best eens kritisch naar ons eigen gedrag kijken. Onlangs werden er weer veel vragen gesteld rond de rol van voormalig gedeputeerde Henk Bleker in het natuurgebied Reiderwolde. Dat bevreemdde ons, omdat het in de vorige statenperiode is afgehandeld en de fouten toen al erkend zijn. Ook de VVD wil graag de pers halen en laten zien dat zij actief is en resultaat boekt. Net als de andere politici gebruiken wij de instrumenten die ons ter beschikking staan, dus we steken de hand ook in eigen boezem. Het stellen van déze vragen moet wat opleveren. Als we inzicht krijgen in de kosten kunnen we er zorgvuldiger mee omgaan en dat lijkt ons meer dan noodzakelijk in deze tijd. We willen daar een lans voor breken en hopen snel een kostenoverzicht te krijgen. Dan zal de VVD alle partijen oproepen tot het goede politieke voornemen wat kostenbewuster en zo nodig terughoudender te zijn,
”aldus de liberalen.